18/10/2023

13. ratkaisu mahdottomalta tuntuvaan ongelmaan

Joukko kansalaisia pohti Helsingin sanomien mainiossa artikkelissa ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon yhä syvenevään kriisiin (HS 17.10.). Haastatteluissa toistuivat tutut teemat: perusterveydenhuollon vahvistaminen, resurssien lisääminen ja henkilöstön aseman vahvistaminen. Haastattelujen jatkoksi sopii konkreettinen näkökulma.

Sote-järjestelmän kriisiytymisen johtuu liian suuresta asiakasmäärästä. Henkilöstön määrä on kasvanut koko 2010-luvun, mutta kriisi on tästä huolimatta syventynyt. pelkästään ammattilaisia lisäämällä ongelma ei ratkea.

Sote-järjestelmän sisällä rahan käyttö ei ole aina tarkoituksenmukaista. Tiukkaa tarveharkintaa käytetään väärissä paikoissa, tyypillisesti terveyttä edistävissä palveluissa tai kuntoutuspalveluissa. Samaan aikaan toisaalla käytetään miljoonia euroja tarpeettomiin selän magneettikuvaksiin ja tuki- ja liikuntaelimistön leikkauksiin. Diabeteksen alkuvaiheen hoitoon rahaa ei riitä, mutta loppuvaiheessa on varaa amputoida varpaita vaikka yksi kerrallaan. Aivoverenkiertohäiriön sairastanut saa maailmanluokan ensihoitoa, mutta jää tästä huolimatta vaikeasti invalidisoituneeksi, koska toimintakyky palauttavaa kuntoutusta ei ole. Itsemurhaa yrittäneen keho voidaan korjata, mutta särkyneen mielen korjaamiseen resursseja ei löydy.

Sote-järjestelmämme on valtava hölmöläisten matto, jossa leikataan kustannuksia säästävä toiminta pois ja paikataan sillä loputtomasti paisuvaa kiireellistä hoitoa.

Hyvinvointialueilla on nyt tuhannen taalan paikka tehdä todellisia muutoksia. Ratkaisut eivät ole mahdottomia. Ohessa muutamia keinoja, joilla voidaan säästää satoja miljoonia euroja ja parantaa samanaikaisesti kansalaisten hyvinvointia.

1) Tuki- ja liikuntaelinvaivat kuntoutetaan fysioterapialla. Luovutaan tarpeettomista lääkärikäynneistä, kuvantamistutkimuksista ja leikkauksista.

2) Järjestetään jokaiselle ikääntyneelle toimintakykyä tukevaa kuntoutusta yksilöllisen tarpeen mukaan. Tällä vähennetään kalliiden hoitopalveluiden ja sairaalahoidon tarvetta.

3) Lisätään kansansairauksien hoitoon järjestelmällinen kuntoutus ja terveyttä edistävä toiminta. Tällä ehkäistään sairauden aiheuttamaa toimintakyvyn heikkenemistä ja sen myötä syntyvää runsasta palvelutarvetta.

4) Lisätään moniammatillista palvelutarjontaa mahdollistamalla asiakkaiden suora pääsy eri sote-ammattilaisilla. Luovutaan portinvartijoista ja tarpeettomista lähetekäytännöistä.

5) Puretaan sote-järjestelmän sisällä vallitseva valtahierarkia. Siirrytään aidosti moniammatilliseen työskentelyyn, jossa henkilöstöpolitiikka on arvostavaa.

Jokainen voi olla osa muutosta. Toimeen on ryhdyttävä heti, jotta järjestelmä kestää tulevaisuuden haasteet.

 

Juho Korpi
Kehittämisasiantuntija
Suomen Fysioterapeutit ry