Tiina Mäkinen, puheenjohtaja         Kirsi Wikman, puheenjohtaja
Suomen Fysioterapeutit ry                Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry