23/01/2024

Kela-korvaus kannattaa laajentaa lääkäripalveluita laajemmalle

Helsingin Sanomat esitteli lauantaina Kelan ja järjestöjen ratkaisuja tulevaisuuden Kela-korvausmallista (HS 20.1.). Tarkastelun ulkopuolelle jäi Suomen Fysioterapeuttien ehdottama vaihtoehto, jonka ytimessä on lääkärikeskeisyyden sijaan moniammatillisuus ja kustannustehokkuus.

Perusterveydenhuollon lääkäreiden vastaanottoja kuormittavat THL:n tietojen perusteella eniten tuki- ja liikuntaelinvaivat (tule-vaivat). Tule-asiakkaat täyttävät myös yksityisen terveydenhuollon ja työterveyshuollon lääkärivastaanotot, jolloin puhutaan yhteensä miljoonasta asiakkaasta ja lähes kahdesta ja puolesta miljoonasta lääkärikäynnistä vuodessa. Jonot eivät lyhene, jos tätä asiakasvirtaa ei ohjata nykyistä viisaammin.

Fysioterapia on tutkimusten perusteella tule-vaivojen ensisijainen kuntoutusmuoto. Kalliita lääketieteellisiä tutkimuksia tai lääkehoitoa tarvitaan vain harvoin. Asiakas ohjataan lääkärin arvioon, jos fysioterapeutti näkee sille olevan tarvetta. Maailmalla tule-asiakkaiden keskittäminen lääkäreiltä fysioterapeuteille on tutkimuksissa osoittautunut sekä turvalliseksi että kustannustehokkaaksi.

Fysioterapian Kela-korvaus oli vuoteen 2022 saakka mahdollinen lääkärin laatiman lähetteen perusteella. Suomen Fysioterapeutit esittää lähetemallista luopumista ja Kela-korvauksen myöntämistä fysioterapeutin tuottamasta palvelusta, samaan tapaan kuin tänä vuonna voimaan tullut fysioterapian kotitalousvähennys. Lähetekäytännöstä luopuminen ei vaaranna potilasturvallisuutta ja se säästää yhteiskunnan ja asiakkaan kustannuksia, nopeuttaa avun saamista ja lyhentää lääkärijonoja kaikilla sektoreilla.

Juho Korpi
Erityisasiantuntija
Suomen Fysioterapeutit ry