18/01/2024

Akavalaiset liitot nostavat järjestövalmiuttaan

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava nostaa yhdessä jäsenliittojensa kanssa järjestövalmiuttaan maan hallituksen esittämiä työelämäheikennyksiä vastaan. Myös Suomen Fysioterapeutit on mukana rintamassa.

Fysioterapeuttien kannalta erityisesti niin sanottuun vientivetoiseen malliin siirtyminen olisi kohtalokasta. Se estäisi yksittäisiä ammattiryhmiä koskevat palkkauksen kehittämisohjelmat, mikä tarkoittaisi erityisesti naisvaltaisilla sote-aloilla pysyvää palkkakuoppaan jäämistä.

Lyhytnäköistä päätöksentekoa

Akavalaiset liitot ovat jo kuukausien ajan yrittäneet löytää asiaan ratkaisua. Sekä Akava että muut palkansaajakeskusjärjestöt ovat lähestyneet pääministeri Petteri Orpoa ja ilmaisseet vastustavansa jyrkästi hallitusohjelmassa esitettyjä työelämätoimenpiteitä. Työmarkkinaosapuolet ovat käyneet keskusteluja uudesta työmarkkinamallista, minkä lisäksi Akava on antanut maan hallitukselle konkreettisia ratkaisuehdotuksia ja pyrkinyt löytämään yhteistä maaperää.

Kaikista toimista ja keskusteluyrityksistä huolimatta näyttää edelleen siltä, että hallitus aikoo jyrätä läpi esityksensä ja vaientaa soraäänet.

–On täysin käsittämätöntä ja mahdotonta hyväksyä, että tämän kaltaisia suuria muutoksia lähdetään toteuttamaan yksipuolisella sanelulla sen sijaan, että neuvoteltaisiin reilusti ja kuultaisiin myös muiden näkökulmia, toteaa Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

–Nyt vaikuttaa siltä, että hallitus tekee päätöksiä näkemättä lainkaan niiden pitkän aikavälin haitallisia vaikutuksia, hän jatkaa.

Liitto viestii mahdollisista järjestöllisistä toimista

Suomen Fysioterapeuttien hallinto on seurannut tilannetta tiiviisti ja päättänyt jo aiemmin olla mukana Akavan järjestöllisissä toimissa. Myös akavalaiset sote-liitot ovat tiivistäneet entisestään keskinäistä yhteistyötään, sillä ne kaikki omaavat yhteisen näkemyksen asiasta. Fysioterapeuttien ohella mukana ovat muun muassa toimintaterapeutit, puheterapeutit, lääkärit, psykologit, sosiaaliala ja monet muut läheiset ammattiryhmät.

Mikäli Akavan hallitus päättää huomisessa 19.1. kokouksessaan työtaistelutoimiin ryhtymisestä, Suomen Fysioterapeuttien hallitus kokoontuu välittömästi tämän jälkeen päättämään jäsenistöä koskevien toimien kohdentumisesta. Viestimme asiasta omilla kanavillamme heti alkuviikosta. Kannattaa siis pitää erityisesti sähköposti seurannassa lähipäivien aikana.

Nyt suunnitteilla olevat vastatoimet ovat poliittisia mielenilmaisuja, joten jokaisella kansalaisella on niihin osallistumisoikeus ammattiliiton jäsenyydestä riippumatta.

–Toivomme jäseniltämme heidän tekemänsä työn muodosta riippumatta tukea ja aktiivista mukanaoloa kunkin omien mahdollisuuksien mukaan, Mäkinen sanoo.

Jos työmarkkinoiden neuvottelumalli nyt murretaan ja se johtaa alan suhteellisen palkkakehityksen pysähtymiseen, sillä on laajat heijastusvaikutukset. Tämä on kaikkien yhteinen asia!