27/02/2019

Akavan Terveyspoliittinen ohjelma: Kuntoutus turvattava yhdenvertaisesti

Akavan juuri julkaistun Terveyspoliittisen ohjelman tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspoliittinen painopiste siirtyy sairauksien ennaltaehkäisyyn, kuntoutukseen sekä väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Terveyden edistäminen ja ehkäisevä terveydenhuolto ovat tehokkain sekä kustannusvaikuttavin tapa parantaa väestön terveyttä. Yhteisakavalaisena tavoitteena on, että Suomi on ennaltaehkäisevän terveydenhuollon mallimaa.

Pirstaloitunut kuntoutusjärjestelmä on uudistettava niin, että asiakkaan oikea-aikaisen kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutus on olennainen osa hoitoprosessia. Ikääntyvälle väestölle on turvattava säännölliset ja kattavat terveystarkastukset, toimintakyvyn arviointipalvelut ja asianmukainen terveysneuvonta sekä sairaanhoito ja kuntoutuspalvelut.

Kelan rooli on keskeinen kuntoutusjärjestelmässä. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksilla ja niihin rakennetuilla kriteereillä on suuri vaikutus koko markkinaan sekä yksittäisen alan yrittäjän kustannuksiin että edellytyksiin harjoittaa ammattiaan.

– Suomen Fysioterapeutit pitää erittäin tärkeänä, että Kela kuuntelee palvelutuottajia selkeästi nykyistä paremmin mm. hankintojen ehtoja määriteltäessä, painottaa Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen ja jatkaa, että kuntoutuksen laatuun, sen saatavuuteen ja palvelujen sujuvuuteen on panostettava. Ikääntyvälle väestölle on turvattava säännölliset ja kattavat terveystarkastukset, toimintakyvyn arviointipalvelut ja asianmukainen terveysneuvonta sekä sairaanhoito ja kuntoutuspalvelut.

» Lue lisää Akavan sivuilta

» Akavan Terveyspoliittinen ohjelma (pdf)