15/05/2024

Asiakastietojen käsittelyn asetuksessa huomioidaan nyt kuntoutus aiempaa paremmin 

Juuri Suomen Fysioterapeuttien lausuttavana ollut sosiaali- ja terveysministeriön asetus asiakastietojen käsittelystä huomioi nyt aiempaa paremmin kuntoutuksen laadun ja ja potilasturvallisuuden varmistaminen asiakastietojen käyttöoikeuksien osalta.

Kuntoutus mainitaan asetuksessa edelleen sekä laaja-alaisissa että rajatuissa potilaan terveyspalveluiden järjestämisen ja toteuttamisen työtehtävissä, mikä edellyttää organisaatiotason arviointia, mutta nykyisellään myös kuntoutuksen rajatuissa työtehtävissä käyttöoikeudet on määritelty laajemmin ja selkeämmin kuin aiemmassa asetusversiossa.

Asetus asiakastietojen käsittelystä tarkentaa asiakastietolakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjojen käsittelyn osalta. Ensimmäinen käyttöoikeuksia koskeva asetus tuli voimaan 30. kesäkuuta 2023. Sen soveltamisesta on käytännön kokemusta vasta lyhyeltä ajalta, joten nyt lausuttavana oleva uusi asetus noudattaa pääosin ensimmäistä.

Ensimmäisen kerran uusi asetus oli lausuttavana vuoden vaihteessa. Tällöin Suomen Fysioterapeutit nosti lausunnossaan esille erityisesti kuntoutuksen laadukkaan toteuttamisen ja potilasturvallisuuden edellyttämät laajat potilas- ja asiakastietojen käsittelyoikeudet.

Fysioterapeutti tarvitsee kaikki työnsä kannalta oleelliset tiedot

Terveydenhuollon tehtävät jaotellaan asetuksessa laaja-alaisiin ja rajattuihin potilaan terveyspalveluiden järjestämisen ja toteuttamisen työtehtäviin. Aiemmin tulkinnanvaikeutta aiheutti se, miten kuntoutus, ja sitä kautta fysioterapia, asetuksen mukaan määritellään, ja miten rajattuihin tehtäviin lukeutuminen vaikuttaa oikeuteen käsitellä työn kannalta olennaisia tietoja.  

Rajatuissa potilaan terveyspalveluiden järjestämisen ja toteuttamisen työtehtävissä kuntoutuksen ammattilaisella on oikeus työtehtävien perusteella tarkoituksenmukaisesti seuraaviin potilastietoihin: 

 1. potilaan perustiedot
 2. omaa tehtävää koskevat pyynnöt ja lähetteet sekä palvelua koskevat tilaukset tai vastaavat
 3. terveys- ja hoitosuunnitelma ja ammattiryhmää, erikoisalaa tai antamaansa palvelua koskevat hoito- ja kuntoutussuunnitelmat
 4. omaa ammattiryhmää, erikoisalaa tai palvelua koskevat ajanvaraus- ja käyntitiedot
 5. omaa ammattiryhmää, erikoisalaa tai palvelua koskevat potilastiedot
 6. potilasyhteenveto. 

Potilasyhteenveto on myös määritelty asetuksen uusimmassa versiossa tarkemmin. Sillä tarkoitetaan terveydenhuollossa potilasasiakirjoille kirjattuja potilaan keskeisiä terveystietoja, jotka sisältävät tiedot diagnooseista ja käyntisyistä, riskeistä, lääkityksestä, kuvantamistutkimuksista, laboratoriotuloksista, toimenpiteistä, rokotuksista, fysiologisista mittauksista ja potilaan toimintakyvystä.  

Käyttöoikeus myös sosiaalihuollon asiakastietoihin

Asetuksessa säädellään myös terveydenhuollon käyttöoikeuksia sosiaalihuollon asiakastietoihin. Asetukseen on nyt kirjattu, että sekä laaja-alaisissa että rajatuissa potilaan terveyspalveluiden järjestämisen ja toteuttamisen työtehtävissä kuntoutuksessa ammattilaisella on oikeus seuraaviin sosiaalihuollon asiakastietoihin:  

 1. sosiaalihuollon asiakkuustiedot
 2. lapsiperheiden, työikäisten, iäkkäiden, lastensuojelun, vammaispalvelun ja päihde- ja riippuvuustyön erityisten palvelujen palvelutehtävissä kirjatut:
  1. palvelutarpeen arviot
  2. asiakassuunnitelmat ja palvelujen toteuttamissuunnitelmat
  3. toimintakykyarviot ja merkinnät toimintakyvystä
  4. asiakaskertomusmerkinnät asiakkaan arjesta, neuvottelusta, ohjauksesta ja neuvonnasta, tapaamisesta tai yhteydenotosta sekä neuvottelun, tapaamisen tai yhteydenoton peruuntumisesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa rajatuissa työtehtävissä käyttöoikeus on kuitenkin vain asiakastietoihin siinä sosiaalihuollon palvelutehtävässä tai palvelutehtävässä, johon työtehtävä kohdistuu.