15/06/2018

Asiakkaalle aidosti läpinäkyvät vaihtoehdot

Suomen Fysioterapeuttien yrittäjätoimikunta on huolissaan sote-uudistuksesta: Kilpailutettavien terveydenhuollon organisaatioiden olisi uudistettava toimintaansa ja järjestelmiään vastaamaan valinnanvapauden periaatetta. Asiakkaalla pitää olla aidosti tiedossa kaikki tarjolla olevat, avoimesti läpinäkyvät vaihtoehdot.

Palveluohjauksesta vastaavien yksiköiden pitäisi olla informointivelvollisia valinnanvapauteen liittyen.  Erityisen tärkeää olisi myös miettiä, kuka valvoo palveluohjausta ja valinnanvapautta.

Jos tätä ei huomioida, asiakasohjaus voi vinoutua ja ohjaus voidaan tehdä omaa etua tavoitellen. Sen seurauksena saattaa tulla valtava määrä valituksia, jotka kuormittavat valvovia kilpailuviranomaisia. Suomen Fysioterapeutit haluaa kiinnittää huomiota lisäksi siihen, että kilpailun valvonta ulotetaan ns. julkiseen ja yksityiseen puoleen tasapuolisesti.

Fysioterapian kehittäminen on jäissä

Pitkittynyt soten rakentaminen heikentää fysioterapiayrittäjien menestymismahdollisuuksia, koska yrittäjät eivät voi suunnitella tulevaisuutta tietoon perustuvan informaation valossa. Esimerkiksi tätä nykyään henkilökuntaa ei uskalleta palkata ja yritysten kehittäminen on jäissä. Myös Kela-kilpailutukset ovat muuttuneet, kun palvelun hintaa korostetaankin laadun sijaan. Nyt on jo näkyvissä, että pieniä fysioterapiayrityksiä myydään alan ketjuille.

– Sopimusajat ovat hyvin lyhyitä. Yrittäjä joutuu lisäksi sitoutumaan sopimukseen ilman, että hän tietää, sitoutuvatko työntekijät. Epävarmuus on tarttunut myös moneen suureen palvelutuottajaan, huomautta varapuheenjohtaja Reetta Tuomisto Suomen Fysioterapeuteista.

On myös esimerkki yliopistollisen sairaalan kilpailutuksesta, jossa sairaalan fysioterapeutti päättää, kenelle sopimuskumppanille asiakas ohjataan. Ohjaus ei näin ollen ole käytännössä tasapuolista eikä sopimuksen mukaista.

– Tässä tapauksessa asiakas on halunnut tietylle sopimuskumppanille, mutta terapeutti on päättänyt ohjata toiselle. Fysioterapiayrittäjät pelkäävät valittaa käytännöstä, koska on mahdollista, että vähäisetkin ohjaukset loppuvat, kuvailee Suomen Fysioterapeuttien kehittämisasiantuntija Jarmo Mäkelä.

Potilas ei tiedä palvelun laatua

Itä-Savon sote-kokeilussa fysioterapiayrittäjiä huolettaa asiakkaiden valinnanvapaus. Kun asiakas käyttää kokeilussa mukana olevia tahoja, heille ei enää kirjoiteta ft-lähetteitä. Jos näin kuitenkin tapahtuu, asiakas ohjataan oman palvelutuotannon piiriin kertomatta, että asiakas voi mennä myös palvelutuottajalistalla olevalle yksityiselle yritykselle.

Lisäksi näyttää siltä, että sote-keskusten sisällä on epäselvyyttä, määrätäänkö asiakkaalle tutkimus- ja neuvontakäyntejä vai terapiakäyntejä ja määrätäänkö ne talon sisälle vai ulkopuolelle. Tämä näkyy jo nyt huomattavana pudotuksena alueen yrittäjien asiakasmäärissä.

– Palveluiden neutraalisuus ja tasapuolisuus on vaarantunut. Asiakkaan valinnanvapauskaan ei toteudu. Suomen Fysioterapeutit haluaa kiinnittää erityistä huomiota asiaan ja toivoo selkeitä kirjauksia sääntöihin. Valvonta on toteutettava asianmukaisesti ulkopuolisen toimesta, jatkaa Reetta Tuomisto.

 

Lisätietoja:
varapuheenjohtaja Reetta Tuomisto, puh. 040 529 3601
kehittämisasiantuntija Jarmo Mäkelä, puh. 040 868 1779