06/06/2022

Avoin kirje sote-alan toimijoille: Fysioterapeutti ei ole hoitajan korvike

Monessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä on vaikeuksia rekrytoida hoitohenkilöstöä. Kevan arvion mukaan hoitajavaje on noin 9.000 henkilöä ja lähes neljännes kuntasektorin hoitajista tulee eläköitymään seuraavan 10 vuoden aikana. Sote-alan toimintayksiköissä ilmennyt vajeen paikkaaminen fysioterapeuteilla tulee lopettaa välittömästi.

Suomen Fysioterapeutit ry vaatii kaikkia sote-alan toimijoita lopettamaan fysioterapeuttien käytön hoitotyössä. Korkeakoulutetun fysioterapeutin käyttäminen perushoitoon ei ole tarkoituksenmukaista eikä taloudellisesti järkevää. Jokaisella ammattilaisella on oikeus koulutuksensa mukaiseen työhön. 

Fysioterapeutti on korkeakoulutettu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka tekee vaativaa ja itsenäistä asiantuntijatyötä. Fysioterapeutin ydinosaamista ovat liikkumisen ja toimintakyvyn arviointi, kuntoutus ja terveyden edistäminen. Fysioterapeuttien peruskoulutukseen ei kuulu hoitotyö. Perushoitoa toteuttavat lähihoitajat koulutetaan toisella asteella. 

Hoitotyö vähentää potilaiden saamaa kuntoutusta

Vuodeosastoilla fysioterapialla on keskeinen rooli potilaiden kuntoutumisessa vamman tai sairauden jälkeen. Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa fysioterapia nopeuttaa potilaiden kotiutumista. Vuodeosastohoidon lyhentäminen tuottaa kustannussäästöjä ja helpottaa osastojen kiirettä. 

Hoitotyön teettäminen fysioterapeuteilla vähentää potilaiden saamaa kuntoutusta. Tällöin toimintakyky palautuu hitaammin, vuodeosastohoidon tarve pitenee, kustannukset kasvavat ja kiire lisääntyy. 

Tehokkaan terveydenhuollon kivijalka on moniammatillinen yhteistyö. Eri ammattilaisten ydinosaamiset täydentävät toisiaan luoden asiakkaalle parhaan mahdollisen palvelukokonaisuuden. Yhteistyöstä hyötyvät sekä ammattilaiset että potilaat. Moniammatilliseen yhteistyöhön eivät kuulu sellaiset tehtävänsiirrot, jotka heikentävät asiantuntijan mahdollisuuksia keskittyä omaan työhönsä. 

Hoitotyön tarve vähenee kuntoutusta lisäämällä

Hoitajapulan ratkaisu ei ole fysioterapeutin käyttäminen hoitotyöhön, vaan hoitoa tarvitsevien määrän vähentäminen kuntoutusta lisäämällä. Nykyinen toimintatapa karkottaa fysioterapeutit vuodeosastotyöstä, lisää sairaanhoidon kustannuksia ja heikentää potilaiden kuntoutumista. 

Kannustamme sote-alan toimintayksikköjä etsimään hoitajapulaan muita ratkaisuja yhteistyössä henkilöstön kanssa. 

Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry 

Avoin kirje sote-alan toimijoille: Fysioterapeutti ei ole hoitajan korvike

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti