17/04/2018

Edustajavaalin tulokset julkaistu

Liiton henkilöjäsenet äänestivät keskuudestaan edustajat liiton edustajistoon seuraavalle toimikaudelle. Äänestysaika päättyi 10.4.2018. Ehdokkaista valittiin kuusi varsinaista edustajiston edustajaa ja kaksi varaedustajaa äänimäärien mukaisessa järjestyksessä (ks. tulos alla).

Vaalin tulos

Varsinaiset edustajat:

Kärki Anne, Pori
Ojala Tapio, Tampere
Kangas Heli, Espoo
Kurronen Jussi, Lappeenranta
Fagerström Virpi, Turku
Karhuvaara Arja, Helsinki

Varaedustajat:

Troberg Anna, Espoo
Liikka Sari, Lappeenranta

Uusi edustajisto kokoontuu ensimmäisen kerran 23.-24.11.2018. Yhdistysten edustajat valitaan vuosikokouksissa.