31/01/2020

Eira Karvosen väitös 31.1.2020: Selkäkipu ajoissa hallintaan fysioterapeutin vastaanotolla

Varhainen selkäkipuun puuttuminen ehkäisee kivun pitkittymistä, kroonistumista ja vähentää sairauspoissaoloja työstä. Suomessa toteutetaan käytäntöä, jossa selkäkipua poteva henkilö voi myös julkisella sektorilla päästä suoraan fysioterapeutin vastaanotolle ilman lääkärillä käyntiä. TtM Eira Karvonen tutki väitöstyössään fysioterapian toteutusta ja selkäkipuasiakkaiden ja fysioterapeuttien kokemuksia fysioterapeuttien suoravastaanottokäytännöstä, jota vuoden 2020 alusta noudatetaan myös työterveydessä.

Selkäkivut ja niihin liittyvät toiminnalliset haitat ovat Suomessa tilastojen mukaan toiseksi suurin syy varhaiseen työkyvyttömyyteen ja terveydenhuollon suuriin kustannuksiin. Karvosen väitöstutkimuksessa fysioterapeuttien osaamista asiakkaiden tutkimisessa ja yksilöidyssä ohjauksessa täydennettiin ensin lisäkoulutuksella. Fysioterapeuttien osaamista sekä asiakkaiden ja fysioterapeuttien kokemuksia suoravastaanottotoiminnasta selvitettiin neljällä osatutkimuksella.

Pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan terveyskeskuksissa tehtyjen kyselytutkimusten mukaan kaikki asiakasryhmät (työssäkäyvät, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät; yhteensä 80 asiakasta) olivat fysioterapeutilla käyntiinsä erittäin tyytyväisiä. He kokivat tulleensa kuulluksi, saivat ohjeita kipunsa hoitoon ja sen uusiutumisen ehkäisyyn. Kolme kuukautta fysioterapeutilla käynnin jälkeen vain yksi työssäkäyvistä henkilöistä oli sairauslomalla.

Fysioterapeuttien osaaminen suoravastaanottotoiminnassa oli tutkimustulosten mukaan hyvällä tasolla. Fysioterapeutit kokivat työnsä mielekkyyden lisääntyneen, kun asiakkaat olivat heidän mielestään oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja ammatillisen osaamisen koettiin olevan hyvässä käytössä.

Tämän vuoden alusta lähtien suoravastaantoiminta käynnistyy myös työfysioterapeuttien vastaanotoille. Asiakas voi siis varata ajan suoraan työfysioterapeutille ilman lääkärillä käyntiä.

– Tutkimustulosteni mukaan tämä uudistus on erittäin hyödyllinen, sillä etenkin työssä käyvät henkilöt kokivat hyötyneensä varhaisesta fysioterapeutilla käynnistä selkäkipunsa hoidossa erittäin paljon. Väitöstutkimukseni tuloksia voidaan hyödyntää Suomen sote-uudistuksen yhteydessä laajemminkin, samoin kuin toteutettaessa fysioterapeuttien suoravastanottoon liittyvää lisäkoulutusta, Karvonen toteaa.

TtM Eira Karvosen terveystieteiden väitöskirjan ”Physiotherapy for Low Back Pain Clients in Direct Access Practice; Competences and Implementations” tarkastustilaisuus pidetään 31.1.2020 klo 12 Mattilanniemessä salissa MaD 202. Vastaväittäjänä professori Olavi Airaksinen (Kuopion yliopisto) ja kustoksena professori Ari Heinonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Eira Karvonen kirjoitti ylioppilaaksi Forssan Yhteiskoulusta 1961 ja valmistui lääkintävoimistelijaksi Invalidisäätiön Lääkitysvoimisteluopistosta Helsingistä 1963, erikoislääkintävoimistelijaksi 1972, sairaanhoidonopettajaksi 1981, terveydenhuollon maisteriksi 1997 pääaineena fysioterapia. Karvonen on toiminut fysioterapeuttina, osastonhoitajana, opettajana ja yrittäjänä. Fysioterapian opettajana Helsingin IV terveydenhuollon oppilaitoksessa 1967-83, Jyväkylän ammattikorkeakoulussa 1990-2003 ja edelleen fysioterapian kouluttajana sekä Suomessa että ulkomailla. Karvonen on ollut myös perustamassa kolmea fysioterapia-alan yritystä Suomessa, joiden toiminta jatkuu edelleen.

Julkaisutiedot:

Karvonen, Eira. Physiotherapy for Low Back Pain Clients in Direct Access Practice: Competences and Implementations. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2020, 66 p. JYU Dissertations 189. ISSN 2489-9003; ISBN 978-951-39-8046-7.

Lisätietoja
Eira Karvonen, THK
Liikuntatieteellinen tiedekunta
eira.karvonen@kolumbus.fi, 040 507 6405