29/10/2020

Eksoten palkkaharmonisointi myös entisille työntekijöille

Kuntapalkansaajien pääsopijajärjestöt JUKO, JAU ja Sote ovat neuvotelleet KT Kuntatyönantajan kanssa ainutlaatuisen sovintoratkaisun KVTES:n piirissä olevan Eksoten henkilöstön palkkojen harmonisoimiseksi. JUKO:n rooli on ollut merkittävä Eksotessa noudatetun menettelyn riitauttamisessa ja sovintoratkaisun neuvotteluissa.

Sovintoratkaisun pohjalta työnantaja tekee laskelmat niille, joilla on voimassaoleva palvelussuhde. Korvauksen suuruus vaihtelee henkilöittäin. Tehtäväkohtaiset palkat korjataan 1. syyskuuta lukien ja taannehtivat korvaukset maksetaan viimeistään 30. marraskuuta.

Huomioitavaa on, että mahdolliset saatavat koskevat myös jo päättyneitä työsuhteita. Työnantaja antaa luottamusmiehelle tiedot niiden osalta, joiden jäsenmaksun työnantaja on perinyt. Muiden tulee olla oma-aloitteisesti yhteydessä työnantajaan. Jos työ- tai virkasuhde Eksoteen on kohdallasi päättynyt 1.6.2018 tai sen jälkeen, ole pikaisesti yhteydessä Eksoten jukolaiseen pääluottamusmieheen Jenni Alitaloon tai Niina Eerolaan sekä työnantajaan mahdollisten palkkasaataviesi selvittämiseksi.  Pyyntö pitää tehdä 31.3.2021 mennessä.

Asiasta lisää Jukon verkkosivuilla:

https://www.juko.fi/ajankohtaista/eksoten-27-miljoonan-euron-palkkasopu-etenee/