18/10/2022

Eläkkeen ajoittamisella on nyt suuri taloudellinen merkitys

Vuoden 2023 poikkeuksellisen voimakas inflaatio vaikuttaa eläkkeen suuruuteen. Mikäli suunnittelet eläköitymistä lähitulevaisuudessa, nyt kannattaa olla tarkkana eläkkeelle jäämisen ajoittamisen kanssa. Jos haluat hyödyntää poikkeuksellisen suuren indeksikorotuksen, on toimeen ryhdyttävä heti.

Työeläkkeiden suuruuteen vaikuttavat työeläkeindeksi ja palkkakerroin. Kumpikin tarkistetaan vuosittain tammikuussa. Palkkakerroin vaikuttaa alkavaan eläkkeeseen korottamalla työuran aikaiset ansiot eläkkeen alkamisvuoden tasolle. Työeläkeindeksillä puolestaan varmistetaan, että eläkkeen ostovoima säilyy.

Työeläkkeitä tarkistetaan säännöllisesti työeläkeindeksin mukaisella indeksikorotuksella. Tämä korotus on vuonna 2023 selvästi suurempi kuin palkkakertoimen mukainen korotus.

Eläkkeelle jääminen kannattaa suunnitella nyt tarkasti, koska vuonna 2022 eläkkeelle jäävä saa huomattavasti suuremman indeksikorotuksen eläkkeeseen kuin vuonna 2023 eläkkeelle jäävä.

Eläketurvakeskuksen arvio työeläkeindeksistä on 6,9 prosenttia ja palkkakertoimesta 3,7 prosenttia. Lopulliset luvut vahvistuvat lokakuun lopussa. Joulukuussa eläkkeelle jäävän korotus on siis 3,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin tammikuussa eläkkeellä jäävän. Vastaava korotus ansaitaan työskentelemällä alimman vanhuuseläkeiän jälkeen noin kahdeksan kuukautta.

Työeläkettä voi kartuttaa myös jatkamalla työuraa

Eläkkeelle jääminen kannattaa luonnollisesti suunnitella aina oman henkilökohtaisen tilanteen mukaan. Työeläkettä voi kartuttaa suuremmaksi myös jatkamalla työuraa. Työskentelemällä alimman vanhuuseläkeiän jälkeen ansaitsee jokaiselta kuukaudelta 0,4 prosentin lykkäyskorotuksen. Lisäksi ansaitaan edelleen myös uutta eläkettä, jonka suuruus on 1,5 % vuosiansioista.

Lue työuran jatkamisen vaikutuksesta eläkkeen suuruuteen tarkemmin täältä. Muista myös osittaisen vanhuuseläkkeen mahdollisuus, josta lisätietoa täällä.

Huomioi käsittelyajat

Nykyinen tilanne on merkityksellinen erityisesti niille, jotka suunnittelevat jäävänsä eläkkeelle vuodenvaihteen aikoihin tai keväällä 2023.

Eläkkeiden indeksikorotusten hyödyntäminen edellyttää, että eläke on alkanut 1.12.2022. Eläkehakemusten käsittelyyn kannattaa varata vähintään kuukausi, joten tämän vuoden aikana eläkkeelle jäämistä suunnittelevan kannattaa ryhtyä toimeen heti.

Lisäksi on tärkeää muistaa, että työsuhde on itse irtisanottava ennen kuin vanhuuseläke voi alkaa. Työsuhteen irtisanomisessa noudatetaan lähtökohtaisesti työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa sovittua irtisanomisaikaa. Jos irtisanomisajoista ei ole sovittu tarkemmin, noudatetaan työsopimuslain yleisiä irtisanomisaikoja.

Esimerkkejä indeksikorotuksen vaikutuksesta eläkkeisiin löydät esimerkiksi seuraavista osoitteista:

Aiheesta lisää myös Taloussanomien artikkeleissa:

Henkilökohtaista neuvontaa eläkkeisiin liittyen saat omasta työeläkelaitoksestasi tai eläketurvakeskuksesta. Jos et tiedä omaa työeläkelaitostasi, voit selvittää sen täältä. Ohjeet eläkkeen hakemiseen löydät täältä. Arvion oman eläkkeen suuruudesta voit laskea täällä.