09/01/2024

Ensimmäiset työttömyysturvan heikennykset astuivat voimaan

Petteri Orpon hallitusohjelmaan sisältyvien työttömyysturvaa heikentävien lakimuutosten ensimmäinen osa vahvistettiin joulun alla ja muutokset astuvat voimaan vuoden 2024 kuluessa seuraavasti:

1.1.2024 alkaen:

  • Työttömyysturvan omavastuuaika pitenee viidestä päivästä seitsemään päivään.
  • Lomakorvauksen jaksotus palautetaan, eli työsuhteen päättyessä pitämättömistä lomista maksettu korvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista.
  • Kansaneläkeindeksi jäädytetään, eli työttömyyspäivärahaan ei tehdä kuluttajahintojen nousua vastaavaa indeksikorotusta vuosina 2024–2027.

1.4.2024 alkaen:

  • Työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan. Korotus on aiempaa pienempi myös 1.1.–31.3.2024 välisenä aikana, sillä Sanna Marinin hallituksen tekemä määräaikainen ylimääräinen korotus päättyi vuoden 2023 loppuun.
  • Työtulojen 300 euron suojaosa poistetaan, eli jatkossa kaikki työttömyyden aikana ansaittu palkka tai yritystulo vaikuttaa päivärahan määrään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokainen työttömyysaikana ansaittu palkkaeuro pienentää kyseisen maksujakson työttömyyspäivärahaa 50 sentillä.

1.9.2024 alkaen:

  • Ansiopäivärahan työskentelyedellytyksen pituus kaksikertaistuu, eli nykyisen puolen vuoden sijaan jatkossa on työskenneltävä kokonainen vuosi saadakseen ansiopäivärahaa.
  • Ansiopäivärahan työskentelyedellytys euroistetaan, eli jatkossa sen saaminen riippuu ansaitusta palkasta eikä tehdyn työn määrästä. Syyskuun alusta lukien henkilön on tullut ansaita vähintään 930 euroa kuukaudessa kerryttääkseen työskentelyedellytystä.

Osa muutoksista odottaa vielä eduskuntakäsittelyä

Edellä esitettyjen ja jo vahvistettujen muutosten ohella hallitus on esittänyt, että vuorotteluvapaajärjestelmä lakkautetaan 1.8.2024 lukien. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan siten, että vuorotteluvapaan voisi aloittaa vielä 31.7.2024, jonka jälkeen se voisi jatkua koko 180 kalenteripäivän enimmäismäärän.

Syyskuun alusta voimaan astuviksi muutoksiksi on lisäksi esitetty ansiopäivärahan tason porrastamista, työttömyysturvan ikäsidonnaisuuksista luopumista sekä ansiopäivärahan työskentelyedellytyksen kertymisen lakkauttamista palkkatuella tehtävästä työstä.


Ajantasaiset lisätiedot lakimuutoksista:

https://www.tyj.fi/lakimuutokset/