19/05/2020

Erityisen tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret eivät saa jäädä ilman kuntoutusta

 

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi kuntoutus on keskeytynyt kouluissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä. Vierailijakieltoja koskevia suosituksia on tulkittu virheellisesti, eivätkä kuntoutusalan ammattilaiset ole päässeet laitoksiin työskentelemään erityisen tuen tarpeessa olevien lasten kanssa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut kuntia poikkeustilanteessa toimimiseen useita kertoja. Ohjeistukset lähtevät siitä, että perustason palvelut tulee turvata myös poikkeusoloissa. Ministeriö on erikseen korostanut lapsen oikeuksien ja lapsen edun toteutumisen turvaamista mahdollisimman täysimääräisesti myös poikkeusoloissa.  

Kuntouttavia palveluita tulee STM:n mukaan jatkaa. Vierailukielto ei koske terveydenhuollon ammattihenkilöitä, eikä välttämättömiä kuntoutuspalveluja, kuten fysio– ja toimintaterapiapalveluja. Lasten kuntoutus on aikaan ja ikään sidottua, joten tavoitteiden saavuttamisessa rutiineilla ja jatkuvuudella on erityinen merkitys.  

”Koulujen ja päiväkotien rajoitus terapioille on meidän näkökulmastamme turha. Kouluille ja päiväkodeille laaditut ohjeet on tarkoitettu opetustoimelle, ei terveydenhuollolle. Terveydenhuolto, ml. yksilöterapiat, jatkuvat normaalisti huomioiden tapaamisiin liittyvät ohjeet.”, toteaa THL:n ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola 

Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten kuntoutuksen keskeytyminen tai viivästyminen aiheuttaa monenlaisia ongelmia, joilla voi olla hyvinkin kauaskantoisia seurauksia. Koulujen ja varhaiskasvatuksen yksiköiden tulee mahdollistaa kuntoutusalan ammattilasten pääsy oppilaitoksiin ja osaltaan huolehtia siitä, että kuntoutuspalvelut toteutuvat asianmukaisesti.