15/11/2022

Essoten palkkaharmonisoinnista sopuratkaisu

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten palkkaharmonisoinnista on vihdoin syntynyt sopu. Palkansaajien pääsopijajärjestöt JUKO, JAU ja Sote ry neuvottelivat asiasta pitkään Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa. Suomen Fysioterapeuttien jäseniä neuvotteluissa edusti JUKO.

Myös Essoten hallinto hyväksyi sovintoratkaisun, jonka mukaan palkkaharmonisointi toteutetaan vielä vuoden 2022 aikana. Ratkaisu on neuvoteltu osapuolten kesken täysin Essotea koskevaksi ja sillä vältetään aikaa vievät ja kalliit oikeusprosessit.

Valtaosa Essoten fysioterapeuteista ratkaisun piirissä

Sovintoratkaisu koskee Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimukseen (SOTE-sopimus) ja kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES) kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen harmonisointia ja erimielisyyttä perusteettomista palkkaeroista. Valtaosa fysioterapeuteista kuuluu SOTE-sopimuksen piiriin.

Nyt sovitussa palkkaharmonisoinnissa työntekijöiden palkat yhdenmukaistetaan korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin vuoden 2020 lokakuun alusta alkaen vuoden 2022 loppuun asti.

Työnantaja tiedottaa ratkaisun sisällöstä tarkemmin suoraan Essoten työntekijöille ja viranhaltijoille.

Oletko aiemmin ollut Essoten palveluksessa?

Niiden osalta, jotka ovat olleet Essoten palveluksessa 1.10.2020, mutta siirtyneet muualle työskentelemään, Essote tarvitsee ajantasaisen pankkitilitiedon sekä verokortin suorittaakseen harmonisoinnissa sovitut takautuvat palkkatulot.

Työntekijän tulee toimittaa pankkitilitieto ja verokortti 23.11.2022 mennessä sähköpostitse: harmonisointi@essote.fi

Mikäli takautuva palkkakorvaus aiheuttaa tarvetta verokortin tulorajan päivittämiseen, uden verokortin voi laskea verottajan verkkopalvelussa www.vero.fi, josta uuden verokortin saa heti pdf-muodossa.

Tarkemmat toimintaohjeet:
https://www.essote.fi/takautuvia-palkkoja-maksetaan-essotessa-1-10-2020-jalkeen-tyoskennelleille/

Lue lisää:
https://www.juko.fi/ajankohtaista/kiistaan-essoten-palkkaharmonisoinnista-on-saatu-sopu/

Essoten palkkaharmonisoinnista sopuratkaisu

Katri Partanen

Erityisasiantuntija
(julkinen sektori, suoravastaanotto, kansainväliset asiat)

p. 0207 199 596
katri.partanen@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä henkilökohtainen suojattu sähköposti