23/05/2024

Eurooppalaiset fysioterapeuttiliitot kokoontuvat Latviassa

Maailman fysioterapiajärjestö World Physiotherapyn Euroopan aluejärjestön yleiskokous on parhaillaan käynnissä Latvian Riikassa. Kokouksessa käsitellään edellisen kaksivuotiskauden toimintaa sekä tehdään päätökset seuraavasta kaudesta.

Paikalle on saapumassa osallistujia 31 jäsenmaasta. Suomen Fysioterapeuttien edustajina toimivat liiton puheenjohtaja Tiina Mäkinen ja erityisasiantuntija Mauri Katajisto. Lisäksi paikalla on erityisasiantuntija Katri Partanen aluejärjestön hallituksen jäsenenä.

Eurooppalainen yhteistyö on tärkeää, koska sen kautta eri jäsenmaat saavat tuoretta tietoa siitä, mitä fysioterapia-alalla tapahtuu muissa maissa. Tieto alan hyvistä käytännöistä auttaa edistämään fysioterapiaa Suomessa.

On hyvin keskeistä pysyä kärryillä siitä, mitä Euroopan Unionissa tapahtuu sekä terveydenhuollossa että erityisesti fysioterapeuttien työhön vaikuttavissa asioissa, Katri Partanen sanoo.

Juuri tätä tietoa Euroopan aluejärjestö meille tarjoaa, hän jatkaa.

Työryhmät tärkeä tuki

Keskeinen osa aluejärjestön toimintaa ovat eri työryhmät, joihin jäsenmaat voivat nimetä edustajiaan. Työryhmät järjestävät muun muassa webinaareja sekä valmistelevat infograafeja ja asiakirjoja, joita jäsenmaat voivat hyödyntää omassa työssään fysioterapian edistämiseksi.

Tällä hetkellä järjestöllä on kolme pitkäaikaista, pysyvää työryhmää: ammatillisten asiat, koulutus ja tutkimus sekä edunvalvonta ja EU-asiat. Näiden ohella työskentelevät seuraavat kolme työryhmää:

Näistä kahdessa viimeksi mainitussa on tällä hetkellä myös suomalaisedustusta. Suomen Fysioterapeuttien edustajana syöpätautien työryhmässä toimii Marianne Himberg ja mielenterveystyöryhmässä Tanja Balk. Mielenterveystyöryhmän puheenjohtajana toimii aluejärjestön hallitusroolinsa kautta Katri Partanen.