27/02/2020

Fysioterapeutilta kaivataan vuorovaikutusta ja kykyä tunnistaa yksilölliset tarpeet

TtM Anna-Maija Jäppisen fysioterapian väitöskirjan “Patient education in physiotherapy in total hip arthroplasty-patients’ and physiotherapists’ conceptions” tarkastustilaisuus pidetään perjantaina 28.2.2020 Jyväskylän yliopistolla.

Millainen fysioterapeuttinen ohjaus edistää potilaan omatoimista kuntoutumista leikkauksen jälkeen? Miksi kaikki tekonivelpotilaat eivät toivu optimaalisesti? Anna-Maija Jäppinen tarkasteli väitöskirjassaan lonkan tekonivelpotilaiden ja fysioterapeuttien käsityksiä potilasohjauksesta. Tulokset osoittivat, että olennaista fysioterapeuttisessa ohjauksessa on tieto, taito, kehon ymmärtäminen ja vuorovaikutus.

Selkeät ohjeet kasvattavat itseluottamusta

– Ennen leikkausta potilaat pitivät tärkeänä ohjatun tiedon yhdistämistä arkeen sekä vuorovaikutusta kehon muutosten tukena. Leikkauksen jälkeen olennaista oli liikkuminen ja sen ohjaus, kuvaa Jäppinen tutkimuksensa tuloksia.

Tulokset paljastavat, että sairaalasta kotiutumista edistivät kotiharjoittelun kirjalliset ohjeet, mikä lisäsi myös potilaiden itseluottamusta. Kotona ollessaan potilaat kuitenkin havaitsivat ohjauksen olevan joltain osin epäselvää ja kaipaavansa lisätietoa siitä, miten harjoitusohjelmaa voi vaikeuttaa kunnon parantuessa. Fysioterapeuttien näkökulmasta ohjaus oli suppeimmillaan rutiininomaista ja yleistä ohjaamista, mutta laajimmillaan se valmensi potilaita itsenäiseen kuntoutumiseen.

Uutta tietoa fysioterapeuttien koulutukseen

Tutkimuksessa tulosten ja teoriataustan pohjalta muodostui fysioterapeuttisen potilasohjauksen malli, jossa ilmenevät ohjauksen keskeiset elementit; tieto, taito, kehon muutosten ymmärtäminen ja vuorovaikutus. Mallissa korostuu se, että potilas oppisi vastaamaan omasta kuntoutumisestaan fysioterapeuttisen ohjauksen avulla.

Uutta tietoa voidaan Jäppisen mukaan käyttää potilasohjauskäytäntöjen, hoitokokonaisuuksien, ohjaustaitojen ja fysioterapeuttien koulutuksen kehittämisessä.

– Tärkeää on, että fysioterapeutit tunnistavat potilaiden yksilölliset tarpeet, oikean ajankohdan potilasohjaukselle ja toimivat yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, Jäppinen painottaa.

Tutkimuksessa seurattiin kymmenen potilaan hoito- ja kuntoutuspolkua kotoa sairaalaan ja takaisin kotiin. Tänä aikana potilaita haastateltiin ennen leikkausta, kahdesti sairaalassa ja 3-5 viikkoa leikkauksen jälkeen. Seitsemää fysioterapeuttia sen sijaan haastateltiin sekä ryhmässä että yksilöllisesti.

TtM Anna-Maija Jäppisen terveystieteiden väitöskirjan ”Patient education in physiotherapy in total hip arthroplasty -patients’ and physiotherapists’ conceptions” tarkastustilaisuus pidetään 28.2.2020 klo 12.00 Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa (S212). Vastaväittäjänä professori Madeleine Abrandt Dahlgren (University of Linköping, Ruotsi) ja kustoksena fysioterapian lehtori emerita Arja Piirainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Anna-Maija Jäppinen kirjoitti ylioppilaaksi Pieksämäen lukiosta 1983 ja valmistui lääkintävoimistelijaksi Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitoksesta 1987 ja samaisesta oppilaitoksesta erikoislääkintävoimistelijaksi 1991. Terveystieteiden maisterin tutkinnon, pääaineena fysioterapia, hän on suorittanut 2008 Jyväskylän yliopistoon. Anna-Maija Jäppinen on toiminut lähes koko työuransa HYKSin, nykyisen HUSin palveluksessa toimien fysioterapeuttina, osastonhoitajana ja vuodesta 2010 lähtien kliinisenä asiantuntijana.

Julkaisu:

Väitöskirja ”Patient education in physiotherapy in total hip arthroplasty – patients’ and physiotherapists’ conceptions” on julkaistu verkkojulkaisusarjassa JYU Dissertations numerona 196, Jyväskylä 2020, ISSN 2489-9003; ISBN 978-951-39-8080-1 (PDF). Linkki väitöskirjaan: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67893.

Lisätietoja

Anna-Maija Jäppinen, TtM
Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
anna-maija.jappinen@welho.com