10/04/2018

Fysioterapeutin ydinosaaminen julkaistu englanniksi

Suomen Fysioterapeuttien, ammattikorkeakoulujen ja Jyväskylän yliopiston yhteistyössä tuottama raportti fysioterapeutin ydinosaamisesta on nyt julkaistu myös englannin kielisenä käännöksenä.

Alkuperäisen, vuosille 2013-2016 sijoittuneen hankkeen tarkoituksena oli kuvata fysioterapeuttien ydinosaamista, edesauttaa fysioterapiakoulutuksen kehittämistä ja auttaa hahmottamaan tulevaisuuden kehittymistarpeita. Hankkeen lopputuotoksena syntynyt raportti pyrkii selkiyttämään ammatissa toimiville fysioterapeuteille ja yhteistyökumppaneille fysioterapeutin ammatin ydinosaamista.

» Fysioterapeutin ydinosaaminen (FI)
» The core competences of a physiotherapist (EN)