19/03/2019

Fysioterapeutit kouluille!

Yhtenä Suomen Fysioterapeuttien kolmivuotiskauden tavoitteista on laajentaa fysioterapeuttien asiantuntijuuden hyödyntämistä kouluilla ja kouluterveydenhuollossa sekä lisätä koululaisten parissa työtä tekevien fysioterapeuttien määrää. Tätä varten perustettu Fysioterapeutit kouluille -työryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa 15.3.2019.

Työryhmän vetäjänä toimii liiton varapuheenjohtaja Anu Pollari. Hänen lisäkseen ryhmään kuuluvat liiton kehittämisasiantuntija Katri Partanen, Lasten Fysioterapia ry:tä edustavat Reetta Tuomisto ja Nita Tolvanen, Katariina Pirnes Fysios Oy:sta, Anu Granberg Turun ammattikorkeakoulusta, Kirsti Siekkinen LIKES:ltä, kouluterveydenhuollossa työskentelevät fysioterapeutit Sirkka Ruokonen Riihimäeltä, Heta Pollarinen JIK ky:stä Pohjanmaalta ja Elisa Vesterinen Kangasalta sekä kouluilla työskentelevät fysioterapeutit Elina Herttuainen Lappeenrannasta ja Katja Hovi Raahesta.

Liiton tavoitteena on selvittää kouluterveydenhuollossa ja kouluilla työskentelevien fysioterapeuttien työnsisältöä ja määrää perusterveydenhuollon esimiehille suunnatun kyselyn avulla. Kysely toteutetaan lähiviikkoina. Työryhmä laatii lisäksi Hyvä käytäntö -toimintamallin fysioterapiasta koululaisten parissa.

−Fysioterapeutit kouluille -työryhmän kautta saadaan paljon arvokasta tietoa niistä kunnista, joissa on jo otettu hyviä käytänteitä käyttöön, toteaa varapuheenjohtaja Anu Pollari.

SuomiAreenalla keskustellaan lasten toimintakyvyn ongelmista ja niiden ennaltaehkäisystä

Suomen Fysioterapeutit on tulevana kesänä mukana Porissa SuomiAreenalla. Perjantaina 19.7. keskustellaan siitä, miksi kuntien kannattaisi panostaa lasten toimintakyvyn ongelmien ratkaisemiseen. Fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien hyödyntäminen koululaisten arjessa olisi toimiva keino tähän.

Valtakunnallisten selvitysten mukaan koululaisten toimintakyvyn ongelmat ovat lisääntyneet. Ruutuaika vähentää fyysisen aktiivisuuden aikaa.

Koululaisten kestävyyskunnossa ja liikkuvuuksissa nähdään lisääntyviä ongelmia, huokaa Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen ja jatkaa, että nyt olisi kuntien aika herätä ja panostaa varhaiseen puuttumiseen sekä ennaltaehkäisyyn.

Ongelmat on tiedostettu ja nyt niitä pitää lähteä ratkomaan. Me haluamme helpottaa kuntien työtä antamalla hyvän käytännön toimintamalleja, toteaa Mäkinen.