13/09/2021

Fysioterapia ja kuntoutus mukaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeisiin!

Sote-uudistukseen liittyvä lainsäädäntö hyväksyttiin kesällä eduskunnassa. Hyvinvointialueet aloittavat sote-palveluiden toteuttamisen 1.1.2023. Valmistelut hyvinvointialueiden palveluiden kehittämiseksi aloitettiin jo vuonna 2020 erilaisten kehittämishankkeiden kautta.

Keskeisenä hankekokonaisuutena on Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma vuosille 2020–2023, jonka kautta määritellään myös fysioterapia- ja kuntoutuspalvelut. Hankkeeseen liittyvä täydentävä valtionavustushaku on nyt käynnissä ja päättyy 15.10.2021.

Hyvinvointialueiden hankeryhmien moniammatillisuus ei ole toteutunut tähän mennessä toivotulla tavalla. Pelkona on, että kuntoutusalan hankkeita ei tule toteutumaan riittävästi, jolloin esim. kuntoutukseen ohjautuminen ei kehity tarkoituksenmukaisesti.

Nyt on aika vaikuttaa – ja sitä voi tehdä jokainen!

Paikallisesti kannattaakin nyt olla aktiivinen ja vaikuttaa hankkeiden sisältöön moniammatillisuuden vahvistamiseksi. Hankepäälliköihin voi olla suoraan yhteydessä ja ottaa selvää, miten kuntoutus ja fysioterapia näkyvät hankkeessa tai millaisia ajatuksia hanketyöntekijöillä on meneillään olevasta kuntoutuksen kohdennetusta hankehausta. Heidän kanssaan voi myös käydä keskustelua kuntoutuksen lisäämisestä hankkeisiin.

Hanketyöhön olisi hyvä saada mukaan fysioterapeutteja kehittämään uusia käytäntöjä. Nyt juuri on oikea hetki vaikuttaa. Fysioterapeutit ja muut kuntoutusammattilaiset osaavat parhaiten kertoa, mitä kuntoutus on ja miten se pitää toteuttaa osana moniammatillista toimintaa.

Infotilaisuudet ja lisämateriaalit

Käynnissä olevasta valtionavustuskierroksesta on tulossa infotilaisuuksia, joihin pääset THL:n sivuston kautta: Täydennyshaun infot ja työpajat – (soteuudistus.fi)

  • ke 15.9. Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja kotona asumista tukevien palvelujen erillishaku (yhteinen info)
  • ma 27.9. Kuntoutuksen lisäinfo

Tilaisuuksien tallenteet ovat nähtävillä kahden viikon ajan julkaisemisesta.

Tutustu myös Sote-uudistus Innokylässä -sivustoon, josta alueiden kehittämistyötä ja työn tuloksia pääsee seuraamaan.

Kuntoutuksen uudistamisesta löydät lisätietoa Sosiaali- ja terveysministeriön kuntoutuksen uudistusta käsittelevältä sivulta.