08/06/2020

Fysioterapeuttien maailmanjärjestö: Kuntoutus on olennainen osa koronavirukseen sairastuneen hoitopolkua

 

Fysioterapeuttien maailmanjärjestö korostaa tuoreessa kannanotossaan fysioterapian merkitystä sekä akuutissa sairaalavaiheessa että toipumisvaiheen kuntoutuksessa. Fysioterapeutin erityisosaamista tarvitaan kuntoutuksen tukemiseksi ja kuntoutuksen tulee kuulua kiinteästi koronavirukseen sairastuneen hoitopolkuun kaikissa hoitoyksiköissä. 

Fysioterapeutteja tarvitaan sekä koronavirukseen sairastuneiden akuuttihoidossa että toipumisvaiheen kuntoutuksessa. Terapeuttien tulisi osallistua myös hoidon strategiseen suunnitteluun ja kokonaishoidon organisointiin. Fysioterapian tulisi olla osa koronavirukseen sairastuneiden toipumisvaiheen kuntoutusta, mikäli pitkäaikainen hengityskonehoito, liikkumattomuus, heikentynyt yleiskunto tai aiempien perussairauksien paheneminen ovat heikentäneen asiakkaan toimintakykyä.  

Fysioterapeuttien maailmanjärjestö korostaa samalla koronavirusinfektion välttäneiden ikääntyneiden ja perussairauksien kanssa elävien henkilöiden kuntoutuksen jatkamista myös poikkeusoloissa. Asianmukainen suojautuminen ja kuntoutuksen vaihtoehtoiset toteutustavat, kuten etäkuntoutus, mahdollistavat kuntoutuksen myös pandemia-aikana. Maailmanjärjestö korostaa päättäjien vastuuta kuntoutuspalveluiden turvaamiseksi. 

Akuuttien tai kiireellisten kuntoutuspalveluiden, kuten fysioterapeuttien suoravastaanoton, tulisi toimia myös pandemia-aikana. Maailmanjärjestö on huolissaan fysioterapiapalveluiden alasajosta ja sen pitkän aikavälin vaikutuksista ihmisten terveyteen. Etäkuntoutuksen hyödyntäminen ja fysioterapian akuuttipalveluiden jatkaminen asianmukaisin varotoimin on keskeistä terveysongelmien hallitsemiseksi. Etäkuntoutus ei kuitenkaan sovellu kaikille, ja sen rooli tuleekin nähdä yhtenä osana kuntoutuspalveluita, ei kasvokkain tapahtuvan kuntoutuksen korvaajana. 

Fysioterapeuttien maailmanjärjestö korostaa kuntoutustarpeen kasvavan pandemian jälkeen. Fysioterapeutteja ja muita kuntoutusalan asiantuntijoita tarvitaan monella sektorilla, kuten työterveydessä, ammatillisessa kuntoutuksessa ja ikääntyneiden kuntoutuksessa. Kuntoutuksen järjestämisestä vastaavien tahojen tulee varautua palvelutarpeen lisääntymiseen esimerkiksi lisäämällä kuntoutushenkilöstöä ja tehostamalla moniammatillista yhteistyötä. 

» Lue fysioterapeuttien maailmanjärjestön kannanotto kokonaisuudessaan täältä