13/12/2018

Fysioterapeuttien saatava kunnon korvaus suoravastaanotosta

”Suoravastaanottotoiminnassa fysioterapeutin työnkuva laajenee ja vastuu lisääntyy. Siksi siitä on saatava oikeudenmukainen korvaus”, vaativat Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Asiakkaat pääsevät fysioterapeutin vastaanotolle ilman lääkärin lähetettä nk. suoravastaanoton kautta jo useimmissa kunnissa. Tästä on paljon hyötyä: kuntoutukseen pääsy nopeutuu ja jonot lääkäreille lyhenevät. Asiakkaat ja ammattilaiset ovatkin olleet tyytyväisiä ratkaisuun.

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren pitää fysioterapeuttien suoravastaanottotoimintaa hyvänä, koska se mahdollistaa lääkäreiden keskittymisen muuhun potilastyöhön. Tämä järjestely tuo myös kustannussäästöjä veronmaksajille, kun kuntoutuminen nopeutuu ja sairauspoissaolopäivien määrä vähenee.

Samalla Löfgren korostaa, että suoravastaanottotoiminta on otettava huomioon fysioterapeuttien palkkauksessa.

”Suoravastaanotto lisää merkittävästi fysioterapeutin tehtävän vaativuutta. Asiantuntemuksen merkitys korostuu, kun fysioterapeutti aloittaa työn ilman lääkärin arvioita. Siksi siitä on saatava oikeudenmukainen korvaus. Tämä korotus ei edes nosta kokonaiskustannuksia, koska vastaavasti lääkärien työ vähenee.”

Korvaustaso linjattava valtakunnallisesti

Suomen Fysioterapeutit ry on teettänyt selvityksen suoravastaanottotoiminnan nykytilasta Suomessa. Sen mukaan fysioterapeuttien saama korvaus vaihtelee hyvin paljon, ja monin paikoin palkankorotus ei ole työn vaativuuden mukainen. Osassa kuntia ei asiasta ole käyty palkkaneuvotteluja ollenkaan, eikä palkkausta ole korotettu lainkaan.

”Tarvitsemme suoravastaanottoa tekevien fysioterapeuttien palkkaukseen valtakunnallisen linjauksen, jossa työn vaativuus on otettu huomioon. Liittomme suositus on, että palkkaa pitäisi tarkistaa vähintään 350 euroa kuukaudessa. Tällä hetkellä palkanlisä vaihtelee hyvin paljon eli se on 29–270 euroa kuukaudessa. Haluamme reilun kohtelun kaikille”, Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen sanoo.

JUKOn Maria Löfgrenin mukaan palkkausjärjestelmien toimivuutta pitää kaikin keinoin parantaa ja asiantuntijatyön arvostusta nostaa. Tämä on ratkaisevaa myös käynnissä olevassa kunta-alan palkkausjärjestelmän uudistamis- ja kehittämistyössä.

”Asiantuntijuuden merkitys ja asiantuntijuudesta palkitseminen ovat tulevaisuuden avainsanoja, kun kilpaillaan osaavasta työvoimasta muuttuvissa sote-rakenteissa. Tehtävän vaativuuden lisääntymisen ja pätevyyden kasvamisen pitää näkyä aina tehtäväkohtaisen palkan korotuksena – sitä edellyttävät myös nykyiset kunta-alan työehtosopimusmääräykset”, Löfgren sanoo.

Täydennyskoulutus on tärkeää

 Fysioterapeuttien teettämän selvityksen mukaan fysioterapeutin suoravastaanottoa on tarjolla 151 kunnassa. Suurimmassa osassa niistä asiakas pääsee vastaanotolle saman tai seuraavan päivän aikana ja vastaanotolle varataan useimmiten vähintään tunti aikaa. Lähes kaikissa paikoissa fysioterapeutilla on oikeus määrätä sairauslomaa ja suositella kipulääkkeiden käyttöä Käypä hoito -suositusten mukaisesti.

Fysioterapeuttien puheenjohtajan Tiina Mäkisen mukaan suoravastaanotto toimii parhaiten silloin, kun fysioterapeutti on saanut siihen asianmukaisen koulutuksen ja hän toimii lääkärin kanssa tiiviissä yhteistyössä.

”Lähes 470 julkisen sektorin fysioterapeuttia on kouluttautunut suoravastaanottoon. Koulutus lisää osaamista muun muassa tuki- ja liikuntaelinvaivojen tunnistamisessa sekä hoidon ja lääkärin konsultaatiotarpeen arvioinnissa.”

Selvityksen mukaan moni kunta suunnittelee hankkivansa lisäkoulutusta suoravastaanotosta. Tällä hetkellä koulutuksen laajuus vaihtelee huomattavasti kunnittain, eli peräti 8–55 opintopisteen välillä. Selvitykseen vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien suoravastaanottoa tekevistä fysioterapeuteista 75 prosenttia oli saanut lisäkoulutusta vähintään 15 opintopisteen verran.

Tiina Mäkisen mielestä täydentävä koulutus on olennaista, kun fysioterapeutin tehtävänkuva laajenee suoravastanottotoimintaan.

”Koulutusta suunniteltaessa on osattava nähdä myös suoravastaanottotoiminta sen tuomien hyötyjen kautta: asiakkaat saavat oikeanlaisen ja oikea-aikaisen palvelun, ja samalla saadaan aikaan säästöjä. Lisäksi tiedämme, että toimintamalli on lisännyt fysioterapeuttien ja lääkärien työn mielekkyyttä, kun asiakkaat ohjautuvat oikein”, Mäkinen sanoo.

 

Lisätietoja

Suomen Fysioterapeutit ry
Puheenjohtaja Tiina Mäkinen, 040 507 7382, tiina.makinen@suomenfysioterapeutit.fi,Twitter: @MkinenTiina

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Toiminnanjohtaja Maria Löfgren, 040 568 2798, maria.lofgren@juko.fi, Twitter: @marialofg

» Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminnan nykytila Suomessa -selvitys
» Fysioterapia-lehden 7/2018 artikkeli aiheesta