26/02/2021

Fysioterapia on jatkossa verovapaa henkilöstöetu ilman lääkärin lähetettä

Verohallinto on muuttanut työsuhde-etujen verotusta. Työnantajan järjestämä fysioterapia on jatkossa verovapaata myös ilman lääkärin lähetettä. Verovapaus ei myöskään evää työnantajan oikeutta Kelalta saataviin korvauksiin. Fysioterapian tulee olla osa työterveyshuoltoa, eikä sitä voida hankkia esimerkiksi liikunta- ja kulttuurisetelillä. Muutos avaa fysioterapiayrityksille uusia markkinointimahdollisuuksia.

Muutos liittyy työterveyshuollon järjestämiseen. Työnantajan on työterveyshuoltolain 4 § mukaan kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Tätä kutsutaan ennaltaehkäiseväksi, pakolliseksi tai lakisääteiseksi työterveyshuolloksi ja se ei ole työntekijälle veronalainen etu.

Myös muu vapaaehtoinen työterveyshuolto voi olla verovapaata

Työnantaja voi edellä mainitun lisäksi järjestää työntekijöilleen myös muita terveydenhuollon palveluita (työterveyshuoltolaki 14 §). Tällöin puhutaan vapaaehtoisesta työterveyshuollosta, joka on työntekijälle verovapaa etu tietyin edellytyksin:

  • Terveydenhuolto on työnantajan järjestämää ja perustuu kirjalliseen sopimukseen
  • Terveydenhuolto on tavanomaista ja kohtuullista

Tavanomaisuutta ja kohtuullisuutta arvioitaessa fysioterapiapalveluja voidaan verrata esimerkiksi julkisen sektorin tuottamaan fysioterapiaan tai Kelan SV3F-lähetteellä toteutettavaan fysioterapiaan.

Jatkossa sopimukset suoraan palveluntuottajan kanssa

Aiemmin verovapauden edellytyksenä on ollut lääkärin tekemä lähete, jonka kautta asiakas on ohjattu fysioterapiaan. Verohallinnon uusi ohjeistus ei enää vaadi fysioterapian osalta lähetettä, eikä edun verovapauteen vaikuta se, saako työnantaja fysioterapiasta Kela-korvauksen. Työnantaja voi jatkossa järjestää vapaaehtoiseen työterveyshuoltoon kuuluvan fysioterapian tekemällä sopimuksen suoraan fysioterapiapalveluja tuottavan yrityksen kanssa.

Työnantaja voi myös antaa työntekijälle maksusitoumuksen fysioterapiaan. Maksusitoumuksessa on määriteltävä, mitä palveluja työnantajan kustantama fysioterapia kattaa ja mille palveluntuottajalle työntekijä voi hakeutua. Fysioterapian tulee olla tavanomaista ja kohtuullista.

Työnantajan järjestämä fysioterapia ei ole verohallinnon linjauksen mukaan verovapaata virkistys- tai harrastustoimintaa. Kohdennetuksi maksuvälineeksi ei tämän vuoksi käy liikunta- ja kulttuuriseteli.

Uusi ohjeistus helpottaa hoitoon pääsyä

Verohallinnon uusi ohjeistus helpottaa fysioterapiaan pääsyä, vähentää työterveyshuollon kirjallista työtä ja mahdollistaa fysioterapiapalveluiden markkinoinnin suoraan työnantajille. Suoraan yritykselle tarjotut fysioterapiapalvelut kuuluvat vapaaehtoiseen työterveyshuoltoon, joten niitä voivat tuottaa myös muut kuin työfysioterapeutit. Palveluita ostava yritys voi edelleen saada ostamastaan fysioterapiasta myös Kelakorvauksen, mutta yrityksen tulee liittää kulut työterveyshuollon kustannuksiin ja hakea korvausta itse.

 

Lisätietoa aiheesta:

Juho Korpi (verohallinnon uuteen ohjeistukseen liittyvät kysymykset)
p. 0400 166 506, juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

Jarmo Mäkelä (yritystoimintaan, markkinointiin ja työterveyshuoltoon liittyvät kysymykset)
p. 040 868 1779, jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi