14/06/2021

Fysioterapia verovapaana henkilöstöetuna – tarkennusta verohallinnon ohjeisiin

Verohallinto muutti vuodenvaihteessa työsuhde-etujen verotusta siten, että työnantajan järjestämä fysioterapia on jatkossa verovapaata myös ilman lääkärin lähetettä. Verovapaan henkilöstöedun edellytyksenä on, että fysioterapia on työnantajan järjestämää, siitä on sovittu työterveyshuoltoa koskevassa sopimuksessa, ohjesäännössä tai muussa vastaavassa asiakirjassa ja että fysioterapia on tavanomaista ja kohtuullista. Työnantajan on selkeästi määriteltävä palveluntuottaja, joka fysioterapian toteuttaa.  

Verottajalta suullisesti saadun tiedon perusteella fysioterapia voidaan maksaa kohdennetulla maksuvälineellä, jollaiseksi lasketaan myös esim. virikeseteli tai ePassi. Edellyttäen kuitenkin, että maksuvälinettä käytetään vain työnantajan määrittelemissä toimipisteissä. Fysioterapia voidaan järjestää myös esimerkiksi maksusitoumuksella.  

Maksuvälineet tulee korvamerkitä fysioterapiaan

Fysioterapia ei ole virkistys- tai harrastustoimintaa, jota työnantaja voi järjestää verovapaana henkilöstöetuna enintään 400 eurolla vuodessa (tuloverolaki, 69 §). Jos työnantaja haluaa maksaa henkilöstöetuna tarjottavan fysioterapian virikesetelillä, ePassilla tai vastaavalla maksuvälineellä, tulee henkilöstölle selkeästi ohjeistaa, että osa maksuvälineistä on “korvamerkitty” fysioterapiaa varten ja niitä voidaan käyttää vain työnantajan ilmoittamissa toimipisteissä.  

Henkilöstölle voidaan siis tarjota henkilöstöetuna virkistys- ja harrastustoimintaan enintään 400 € edestä virikeseteleitä tms. Ja tämän lisäksi tavanomainen ja kohtuullinen määrä virikeseteleitä tms. fysioterapiassa käyntiin. Työnantajan tulee ohjeistaa henkilöstöä käyttämään maksuvälineitä oikein.  

Fysioterapian voidaan toteuttaa myös muualla kuin työterveyshuollossa. Työnantajan tulee kuitenkin liittää henkilöstöetuna tarjottu fysioterapia esimerkiksi osaksi työterveyshuollon ohjesääntöä tai muuta dokumenttia, eli työntekijöille tulee olla selvää, että kyseessä ei ole virkistys-, liikunta- tai kulttuuripalvelu, ja että etu on verovapaa vain jos käyttää työnantajan osoittamia palveluntuottajia.  

Usein kysyttyä 

K: Toimin ammatinharjoittajasopimuksella Terveysjätti oy:ssä. Haluaisin tehdä sopimuksen paikallisen yrityksen kanssa fysioterapian tuottamisesta verovapaana henkilöstöetuna. Laskutukseni kulkee kuitenkin Terveysjätti Oy:n kautta. Aiheuttaako tämä ongelmia verottajan kanssa tai tarvitseeko asia ilmoittaa etukäteen verohallintoon? Terveysjätti Oy:lle sopii, että sovin asiasta suoraan yrityksen kanssa. 

V: Verottajan mukaan tämänkaltainen alihankintasuhde ei ole ongelma verovapauden näkökulmasta. Keskeistä on, että sovit henkilöstöetua tarjoavan yrityksen kanssa kirjallisesti fysioterapian tuottamisesta, tuotat tavanomaista fysioterapiaa kohtuullisen määrän (=asiakkaan todellisen tarpeen mukaan) ja työnantaja kirjaa sovitun asian ja toimintakäytännöt esimerkiksi työterveyshuollon ohjesääntöön. 

K: Voiko työntekijä maksaa verovapaana henkilöstöetuna järjestetyn fysioterapian virikesetelillä tai ePassilla?  

V: Verottajan mukaan kyllä voi, mutta etua tarjoavan työnantajan on kohdennettava maksuväline siihen yritykseen, jonka kanssa palvelun tuottamisesta on sovittu. Työnantaja ei voi jakaa työntekijöille maksuvälineitä ja ohjata valitsemaan palveluntuottaja itse avoimilta markkinoilta, vaikka esimerkiksi liikunta- ja kulttuuripalveluissa näin voidaan toimia. 

K: “Kuluttaako” verovapaana henkilöstöetuna järjestetty fysioterapia 400 € henkilöstöetukiintiötä?  

V: Ei. 400 € enimmäismäärä koskee työnantajan järjestämää virkistys- ja harrastustoimintaa. Fysioterapia on osa vapaaehtoista työterveyshuoltoa, jota em. enimmäismäärä ei koske. 

Lisätietoja aiheesta

Fysioterapia verovapaana henkilöstöetuna – tarkennusta verohallinnon ohjeisiin

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti