09/12/2022

Fysioterapian Kela-korvaukset poistuvat

Päivitetty 22.12.2022 

Pääministeri Sanna Marinin johtama hallitus on saanut läpi sairasvakuutuslain muutoksen (HE 237/2022 vp), jolla poistetaan yksityisen fysioterapian Kela-korvaus. Hallituksen esitys on osa pitkään jatkunutta heikennysten trendiä (mm. HE 113/2012 vpHE 106/2015 vpHE 128/2015 vp). Eduskunta hyväksyi lakimuutoksen 9.12.2022.

Nyt ehdotettujen leikkausten pohja luotiin jo vuoden 2020 kehysriihessä. Vuonna 2021 keskustelua käytiin laajemmin monikanavarahoituksen purkamiseen liittyen ja vuoden lopulla syntyi parlamentaarinen yhteisymmärrys siitä, että monikanavarahoitusta ei kannata purkaa hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Alkuvuonna 2022 hallituksen sote-ministeriryhmä toi kuitenkin uudelleen esiin Kela-korvausten poistamisen, vedoten kehysriihessä tehtyyn päätökseen.

Lukuisissa lausunnoissa, kannanotoissa ja asiantuntijakuulemisissa eri toimijat ovat olleet yksimielisesti sitä mieltä, että Kela-korvausjärjestelmää ei kannattaisi tässä tilanteessa ajaa alas. Tällä ei kuitenkaan ollut eduskunnan päätökseen vaikutusta.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta korosti mietinnössään (StVM 34/2022 vp) hyvinvointialueiden järjestämisvastuuta, eikä pitänyt tarkoituksenmukaisena julkisen terveydenhuollon vastuulla olevien palveluiden toteutumista asiakkaiden omalla kustannuksella. Mietinnössä jää huomioimatta se, että käytännössä jokainen hyvinvointialue on ilmoittanut nykyisen rahoituksen riittämättömyydestä. Valiokunnan jäsenten vastalauseissa nostettiin esille myös se, että julkisen sektorin on mahdotonta tuottaa vastaavia palveluita korvauksista saatavilla säästöillä.

 

Korvausjärjestelmää on heikennetty jo pitkään

Fysioterapian Kela-korvattavien käyntien määrä on vähentynyt 42 prosenttia vuosien 2014–2021 välillä (kuvio 1)Kela. Korvausten pieneneminen ja käyntien väheneminen kulkevat samassa suhteessa, vaikka korvauksen suuruus on euromääräisesti pieni. Muutos tarkoittaa 843 000 käyntiä, joiden arvo nykyisellä fysioterapian hintatasolla on noin 52 miljoonaa euroa.

 

KUVIO 1. Yksityisen sektorin fysioterapiakäynnit, joista maksettu Kela-korvaus. 2014-2021, Kela.

 

Muutoksen vaikutukset yritysten toimintaan

Moni fysioterapiayritys on jo aiemmin luopunut Kelakorvausjärjestelmästä korvausten niukkuuden vuoksi. Osalle yrityksistä korvausjärjestelmä on kuitenkin ollut tärkeä asiakasohjauksen väline. Etenkin perusterveydenhuollossa kirjoitettujen fysioterapialähetteiden kohtalo on nyt avoinna ja Kela-korvausten poistaminen muuttaa vakiintunutta asiakasohjauksen mallia.

Lakimuutoksella ei muuteta korvausten maksuaikataulua, josta säädetään sairausvakuutuslain 15. Luvun 3 §:ssä. Nyt hyväksytty sairausvakuutuslain muutos koski lain 2. ja 3. lukua. Kelalta saadun tiedon perusteella vuonna 2022 syntyneet korvaukset voidaan laskuttaa Kelasta normaalin aikataulun mukaisesti, eli kesäkuuhun 2023 saakka. Katso Kelan ensimmäinen tiedote muutoksesta täältäKelalta saamamme tiedon mukaan Tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan (SV 3FM) ja Selvitys annetusta fysioterapiasta (SV 3FS) poistuvat käytöstä 1.1.2023 alkaen. Myös ruotsinkieliset fysioterapian lomakkeet poistetaan.

Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2023, jonka jälkeen toteutuneesta fysioterapiasta ei enää voida myöntää Kela-korvauksia. Yritysten tulee tästä eteenpäin myös poistaa markkinoinnistaan ja hinnoitteluistaan maininta Kela-korvauksesta. Asiakkaille on hyvä ilmoittaa muutoksesta.

Lähetekäytännön jatkumisesta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Lääkärit voivat edelleen ohjata asiakkaita fysioterapiaan sekä suullisesti että lähetteellä, mutta tähän tarvitaan uusi lähetepohja Kelan SV 3 -lomakkeen tilalle. Luonnollisesti asiakas voi tulla fysioterapiaan jatkossakin ilman erillistä lähetettä.

 

Muutos on mahdollisuus

Kela-korvausten poistuminen ja lähetekäytännön muuttuminen voidaan kääntää myös vahvuudeksi: asiakas säästää nyt lääkärikäynnin kulut tulemalla suoraan fysioterapiaan. Jo pitkään on ollut selvää, että esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinvaivoissa lääketieteelliset tutkimukset ovat harvoin tarpeen. Tärkeää on löytää sopiva yhteistyötaho, jolle asiakkaita voi ohjata, jos lääkärin arvio on tarpeen. Paikallista yhteistyötä lääkäreiden kanssa kannattaa kehittää aktiivisesti.

Fysioterapian aktiivisen markkinoinnin kautta koko alan tunnettavuus paranee ja asiakkaat osaavat hakeutua palveluihin aiempaa paremmin. Fysioterapiapalveluita voidaan myös muotoilla aiempaa vapaammin asiakkaiden tarpeisiin sopiviksi.

Jokaisen yrityksen ja yrittäjän kannattaa nyt pysähtyä miettimään, miten omia palveluitaan markkinoi. Fysioterapiasta hyötyviä asiakasryhmiä on paljon. Kannustamme yrittäjiä laajentamaan palvelutarjontaa uusiin asiakasryhmiin yrityksen rahoituspohjan vahvistamiseksi.

Järjestämme jäsenillemme markkinoinnin koulutusta keväällä 2023. Tavoitteena on, että fysioterapian näkyvyys lisääntyy ja kansalaiset osaavat hakeutua suoraan fysioterapiapalveluiden piiriin. Tämä edistää koko alan asemaa sote-palveluiden kentällä.

 

Lataa liiton infolehtinen tästä.

Kelan laatimat tiedotteet löydät alta

Fysioterapian Kela-korvaukset poistuvat

Jarmo Mäkelä

Erityisasiantuntija
(yrittäjät, työterveyshuolto)

p. 0207 199 597
p. 040 868 1779
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi
JarmoMkel2

» Lähetä suojattu sähköposti

Fysioterapian Kela-korvaukset poistuvat

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

 Ota yhteyttä Whatsapilla
KorpiJuho

» Lähetä suojattu sähköposti