16/05/2024

Fysioterapian Kela-korvaus palannee 1.1.2025

Pääministeri Orpon hallitus on valmistellut sairausvakuutuslain muutosta, joka palauttaisi fysioterapian Kela-korvauksen 1.1.2025 alkaen.

Tällä viikolla lausuntokierrokselle lähteneen hallituksen esityksen tavoitteena on purkaa perusterveydenhuollon hoitojonoja ja parantaa palveluihin pääsyä. Lisäksi tavoitteena on siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään ja varhaishoitoon sekä edistää eri ammattiryhmien välistä tarkoituksenmukaista työnjakoa.

Fysioterapiasta saisi jatkossa Kela-korvauksen ilman lääkärin lähetettä. Varsinaisesta korvauksen suuruuden perusteista ja korvauksen enimmäismääristä säädetään myöhemmin valtioneuvoston asetuksella, jonka pohjalta Kela päättää lopullisen korvaustason. Hallituksen esityksen vaikutusarvioinneissa fysioterapian korvaustaksan on oletettu olevan 15 euroa, mutta lopullinen taksa selviää vasta myöhemmin. Korvausta voisi saada enintää neljältä käynniltä kalenterivuotta kohden.

Fysioterapian Kela-korvausten palauttaminen ja korvauksen myöntäminen ilman lääkärin lähetettä ovat liiton tavoitteiden mukaisia uudistuksia. Muilta osin hallituksen esityksessä on vielä kehittämisen varaa.

Alustavasti vaikuttaa, että vaikutusten arviointi on jäänyt ohueksi ja ehdotettu malli on erittäin lääkäri- ja lääketiedekeskeinen. Vuosittaisen käyntimäärän rajaamiselle en näe tarvetta, toteaa Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Juho Korpi.

Perehdymme esitykseen huolellisesti ja katsotaan millaisia muutoksia lausuntokierroksen jälkeen vielä tulee, hän jatkaa.

Lue Kela-korvauksiin liittyvästä vaikuttamistyöstä tarkemmin täältä.

Fysioterapian Kela-korvaus palannee 1.1.2025

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti

Fysioterapian Kela-korvaus palannee 1.1.2025

Jarmo Mäkelä

Erityisasiantuntija
(yrittäjät, työterveyshuolto)

p. 0207 199 597
p. 040 868 1779
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti