20/09/2023

Fysioterapian kotitalousvähennys etenee

Suomen hallitus on sopinut vuoden 2024 talousarvioesityksestä. Budjettiriihessä sovittiin odotetusti kotitalousvähennyksen laajentamisesta kotona tuotettuun fysio- ja toimintaterapiapalveluun. Lisäksi päätettiin kotitalousvähennyksen tilapäisen korotuksen jatkamisesta. Tarkempia tietoja asian taustoista voit lukea täältä.

Palvelut on suunniteltava nyt 

Fysioterapian kotitalousvähennyksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alusta.  

Fysioterapiayritysten kannattaa viimeistään nyt aloittaa suunnittelu kotona tapahtuvien fysioterapiapalveluiden kehittämiseksi ja markkinoimiseksi, painottaa liiton eritysasiantuntija Jarmo Mäkelä 

Vauhtia kehittämistyöhön voi hakea esimerkiksi liiton keväällä järjestämistä viestinnän ja digimarkkinoinnin koulutuksista, jotka ovat suoritettavissa itsenäisesti opiskeltavana verkkokurssina.  

Viime viikolla alkanut palvelumuotoilun koulutuskokonaisuus rakennetaan myös siten, että sen voi halutessaan suorittaa kokonaan itsenäisesti, Mäkelä kertoo. 

Tarkemmat tiedot koulutuksista löytyvät liiton koulutuskalenterista. Koulutukset ovat liiton jäsenille maksuttomia. 

Kotitalousvähennys koskee vain työn osuutta 

Kotitalousvähennyksen voi tehdä vain työn osuudesta. Verottajan mukaan tähän eivät kuulu esimerkiksi tarvikkeet tai matkakulut.  

Kotikäyntien laskuun on tärkeää eritellä selkeästi työn, matkakulujen ja muiden mahdollisten kulujen osuudet. Asiakas saa kotitalousvähennyksen vain työn osuudesta, korostaa liiton erityisasiantuntija Juho Korpi 

Kotitalousvähennys on 60 prosenttia yrityksen tekemästä työstä. Vuoden aikana kotitalousvähennystä voi saada enintään 3 500 euroa. Kotitalousvähennyksen voi saada vain maksetusta verosta, joten pienituloisilla enimmäismäärä voi jäädä tosiasiassa pienemmäksi. 

Fysioterapiatyön hinnoittelulla on merkitystä asiakkaalle. Alla on kaksi esimerkkiä hinnoittelun vaikutuksista. 


Esimerkki 1. Fysioterapian vastaanottokäynnin hinta on 65 euroa ja kotikäynnin hinta on 50 % korkeampi, eli 97,50 euroa. Korkeampaa hintaa perustellaan matkustamisen ja siirtymiseen liittyvän ajankäytön kuluilla. Työn osuudeksi määritellään tällöin 65 euroa, josta asiakas saa vähentää 39 euroa (60 %). Asiakkaan maksettavaksi jää 97,50 – 39 = 58,50 euroa. 


Esimerkki 2. Fysioterapian vastaanottokäynnin hinta on 85 euroa ja kotikäynnin hinta on 100 euroa. Työn osuudeksi määritellään tällöin 85 euroa, josta asiakas saa vähentää 51 euroa (60 %). Asiakkaan maksettavaksi jää 100 – 51 = 49 euroa. 


Kotikäynnillä tehtävän fysioterapiatyön osuuden on luontevaa olla samalla tasolla vastaanottokäynnin hinnan kanssa, ellei ole erityistä syytä hinnoitella kotona tehtävää työtä kalliimmaksi kuin vastaanotolla tehtävää työtä. Matkakulujen osuus kannattaa laskea mahdollisimman todenmukaiseksi, jottei epäselvyyksiä synny, Korpi ohjeistaa. 

Verottaja saattaa julkaista fysio- ja toimintaterapian kotitalousvähennykseen vielä tarkempia ohjeita.  

Kotitalousvähennys kannattaa hakea asiakkaan puolesta 

Yritysten on mahdollista hakea kotitalousvähennystä asiakkaan puolesta. Verohallinto on kehittänyt tätä varten ohjelmistorajapintoja. Kotitalousvähennyksen hakeminen asiakkaan puolesta helpottaa etenkin niitä asiakkaita, joille veroasioiden hoito itsenäisesti on haastavaa. Lue tietojen ilmoittamisesta asiakkaan puolesta tarkemmin täältä.   

Fysioterapiayritysten kannattaa sisällyttää tämä mahdollisuus kotona toteutuviin fysioterapiapalveluihin ja korostaa markkinoinnissa palveluiden asiakaslähtöisyyttä ja vaivattomuutta, Korpi vinkkaa. 

Fysioterapian kotitalousvähennyksen mahdollistavat lakimuutokset hyväksyttäneen eduskunnassa tämän syksyn aikana. Asiakkaille palvelua voi lähteä markkinoimaan heti, kun lakimuutokset astuvat voimaan, tämänhetkisen tiedon mukaan vuoden 2024 alusta. Liitto seuraa asian etenemistä tiivisti.   

Fysioterapian kotitalousvähennys etenee

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti

Fysioterapian kotitalousvähennys etenee

Jarmo Mäkelä

Erityisasiantuntija
(yrittäjät, työterveyshuolto)

p. 0207 199 597
p. 040 868 1779
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti