Liity jäseneksi
eAsiointi
03/11/2021

Hallinnon vaali 2021 – ehdokkaiden esittelyt

Suomen Fysioterapeuttien hallinnon (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja liiton hallitus) vaalit toimikaudelle 2022-2024 järjestetään edustajiston kokouksessa Lahdessa 26.-27.11.2021. Alta löydät ehdokkaiden esittelyt.

Puheenjohtajisto

Hallinnon vaali 2021 – ehdokkaiden esittelyt

Tiina Mäkinen

Ehdolla: Puheenjohtaja

Olen toiminut Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtajana nyt kaksi kautta, eli koko akavalaisen vaiheemme ajan. Tätä ennen toimin liiton hallituksessa ja varapuheenjohtajana.

Haluan olla mukana rakentamassa yhteiskuntaa, jossa fysioterapia nähdään ratkaisuna ja kannattavana investointina. Kuntoutuksen ja fysioterapian hyödyt tiedetään niin alan tutkimusten, terveystaloustieteen kuin yksilönkin näkökulmasta. Hyvinvointialueita ja sote-uudistusta rakennettaessa fysioterapian ääni on saatava kuuluviin, jotta asioita johdetaan kuntoutuksen näkökulmasta kansalaisen parasta ajatellen. Fysioterapeuttien työn tekemisen edellytykset tulee turvata, työn muodosta riippumatta.

Hyvä kumpuaa sisältä. Puheenjohtajana haluan, että Suomen Fysioterapeutit on työpaikka, jossa jokaisen on hyvä olla. Huipputiimissä jokainen pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan, rennosti omana persoonanaan. Arvostava ja osallistava tapa johtaa auttaa meitä pääsemään haluttuihin tavoitteisiin jäsenistön parhaaksi.

Muuttuvassa maailmassa pitää olla kykyä kuunnella ja nähdä. Edetä määrätietoisesti ja jaksaa tehdä töitä sinnikkäästi. Uskoa joskus jopa mahdottomaan, löytää uudenlaisia keinoja edetä epäonnistumista pelkäämättä. Olla tukena ja turvana, luottamuksenne arvoisena. Olen valmis jatkamaan työtä kanssanne.

Hallinnon vaali 2021 – ehdokkaiden esittelyt

Tanja Balk

varapuheenjohtaja

p. 0400 210 890
tanja.balk@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti
(muista lisätä viestiin puhelinnumerosi, saat siihen turvapostin salasanan)

Hallitus

Hallinnon vaali 2021 – ehdokkaiden esittelyt

Veli-Pekka Haapala

Ehdolla: Hallituksen varsinainen jäsen tai varajäsen

Olen Kauhajoella asuva fysioterapiayrittäjä, jolla on toimintaa alueen muutamassa pitäjässä ja työllistän itseni lisäksi 4 muuta fysioterapeuttia. Toiminnan suuntaviivat ovat monipuoliset ja teemme normaalin Tule-fysioterapian lisäksi kelan vaativaa kuntoutusta, työfysioterapiaa ja vanhusten kuntoutusta. Työn lisäksi kuulun yrittäjäyhdyshenkilönä Pohjanmaan fysioterapeuttien hallitukseen ja muutaman vuoden myös liiton yrittäjätoimikunnassa mukana on tullut oltua.

Persoonana olen aktiivinen ja toimintaa kehittävä, mutta myös monessa mukana työn ulkopuolella. Kotona muu perhe (vaimo ja kaksi poikaa) huolehtii vapaa-ajan ohjelmasta ja harrastuksiin kuuluu lisäksi luonto, liikunta, metsästys ja maatalous ”kokastelu”.

Toimin liiton yrittäjätoimikunnassa jäsenenä ja kuulin, että nykyinen hallituksen yrittäjäjäsen on jäämässä pois. Olisin kiinnostunut asettumaan ehdolle yrittäjäjäsenenä.

Hallinnon vaali 2021 – ehdokkaiden esittelyt

Emmi-Juulia Hirviniemi

Ehdolla: Hallituksen varsinainen jäsen tai varajäsen

Työskentelen julkisella puolella fysioterapeuttina ja toimin sen ohessa ammatinharjoittajana. Fysioterapia tarkoittaa minulle näyttöön perustuvaa työotetta, asiakkaan kohtaamista psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena ja luovuutta toteuttaa yksilöllisiä tarpeita vastaavaa terapiaa.

Olen kotoisin Turusta ja toiminut Lounais-Suomen Fysioterapeuttien hallituksesta vuodesta 2021 alkaen ja toimin siellä sihteerinä. Haluan omalla toiminnallani olla vaikuttamassa asioihin sivusta seuraamisen sijaan. Liiton hallituksessa pyrkisin tuomaan näkökulmia kentältä ja käytännön työstä. Fysioterapeutit joutuvat jatkuvasti osoittamaan ammattitaitonsa tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Ammatin asemaa voitaisiin parantaa entisestään. Haluan vaikuttaa ja olla osa vahvempaa organisaatiota. Koen lisäksi hallitustyön, muilta oppimisen ja kollegiaalisuuden tukevan omaa loputonta ammatillista kasvuani.

Hallinnon vaali 2021 – ehdokkaiden esittelyt

Mari Leskinen

Ehdolla: Hallituksen varsinainen jäsen tai varajäsen

Olen vuonna 1996 valmistunut fysioterapeutti Tampereelta. Työskentelen arkipäivisin myynnin asiantuntijana siirron apuvälineasioissa ja konsultoin työvalmennussäätiössä.

Olisin kiinnostunut toimimaan hallituksessa varsinaisena tai varajäsenenä. Mielelläni opin uutta ja pohdin asioita eri näkökulmista. En ehkä kirjoittele artikkeleita mutta ymmärrän arjenturvallisuus- ja talousasioita. Mottoni on ”yhteistyössä on voimaa”!

Hallinnon vaali 2021 – ehdokkaiden esittelyt

Emma Mälkiä

Ehdolla: Hallituksen varsinainen jäsen tai varajäsen

Suhtaudun fysioterapian kehittämiseen ja esille tuomiseen palolla, joka kumpuaa suoraan sydämestä. Haluaisin tuoda fysioterapian käyttömahdollisuuksia ja tuloksellisuutta entistä laajemmin esille. Mielestäni fysioterapia on alikäytetty voimavara monella eri tasolla, mutta hyvällä viestinnällä voimme viedä asiaa eteenpäin.

Olen valmistunut fysioterapeutiksi 2016 ja aloittanut heti yrittäjänä. Tällä hetkellä opiskelen yliopistossa TtM:ksi. Minulla on kyky nähdä suuria kokonaisuuksia ja ymmärtää, mitkä asiat vaikuttavat työkenttäämme. Haluaisin olla osana huipputiimiä viemässä fysioterapian laatua ja ilosanomaa eteenpäin. Suurten kokonaisuuksien lisäksi haluan olla vaikuttamassa siihen, että jokaisen fysioterapeutin työtä arvostettaisiin, jokainen kokisi olevansa tärkeä ja jokaisella olisi mahdollisuus kehittää itseään.

Hallinnon vaali 2021 – ehdokkaiden esittelyt

Kati Naamanka

Ehdolla hallituksen varsinaiseksi ja varajäseneksi

Olen toiminut fysioterapian lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa noin kymmenen vuotta. Työssäni ohjaan fysioterapeuttiopiskelijoita niin kliinisessä harjoittelussa kuin opinnäytetöissäkin, opetussisällöissä sydäntäni lähellä ovat asiakkaan ohjaaminen, tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia sekä ergonomiasimulaatiot. Toimin myös hanketyössä, kuten moni opettaja nykyään.

Työ fysioterapeuttiopiskelijoiden ja työelämän rajapinnassa haastaa pysymään ajan hermolla. Siihen tarvitaan tiivistä yhteistyötä työelämässä toimivien fysioterapeuttien kanssa. Keskustelua siitä, kuinka koulutus ja työelämä kohtaavat, tulisi käydä aktiivisesti, ja onneksi siihen suuntaan ollaan menossa. Tämän päivän opiskelija on huomenna kollegasi, ja uskon, että liiton hallinto on minulle luonteva foorumi edistää fysioterapian asiaa tästä näkökulmasta.

Lisäksi minua kiinnostavat erityisesti fysioterapian eettiset kysymykset. Väittelin aiheesta Turun yliopistossa vuonna 2020 ja olen osallistunut asiantuntijatyöhön Suomen Fysioterapeuttien Eettisessä toimikunnassa vuosina 2012-2019. Maailmantilanteessa, jossa joudumme pohtimaan uusia tapoja tuottaa palveluita tasavertaisesti ja saada äänemme fysioterapeutteina kuuluviin kuntoutusvelan kasvaessa, myös eettistä keskustelua tarvitaan – paitsi asiakkaan parhaaksi, niin myös fysioterapeutin oman jaksamisen ja ammatillisen kehittymisen tueksi.

Hallinnon vaali 2021 – ehdokkaiden esittelyt

Pinja Nieminen

Ehdolla: Hallituksen varsinainen jäsen tai varajäsen

Olen vuonna 2020 valmistunut fysioterapeutti Lahdesta. Olin koko opiskeluajan kiinnostunut TULE-fysioterapiasta ja ilokseni saan työskennellä kyseisen asiakasryhmän kanssa Järvenpäässä ja Lahdessa osana Fysiosta.

TULE-fysioterapian lisäksi olen kiinnostunut urheilufysioterapiasta: oma laji aikuisikään asti oli taitoluistelu kilpatasolla ja nykyisin harrastukseni on golf.

Fysioterapeutin työssä minua ohjaa lause: Fysioterapeutti on liikkeen ja liikkumisen ammattilainen. Se motivoi minua kehittymään entistä paremmaksi ammatissani.

Minua kiinnostaa yrittäjänä toimiminen: sen haasteet sekä mahdollisuudet. Olen aiemmalta koulutukseltani urheiluhieroja ja ehdin tehdä hierojan töitä kaksi vuotta toiminimiyrittäjänä
ennen fysioterapeutiksi opiskelua, joten kokemusta yrittäjyydestäkin on jo kertynyt. Teen tällä hetkellä töitä toiminimellä ammatinharjoittajana, mutta laajempikin yrittäjyys kiinnostaa tulevaisuudessa. Hallituksessa toisin nuoren fysioterapiayrittäjän näkökulman asioihin.
Olisinko minä mielestäsi sopiva henkilö hallitukseen?

Hallinnon vaali 2021 – ehdokkaiden esittelyt

Kirsi Säynevirta

Ehdolla: Hallituksen varsinainen jäsen tai varajäsen

Olen toiminut vuodesta 2019 alkaen yrittäjänä Helsingissä. Aiemmin olen työskennellyt muun muassa Käpylän kuntoutuskeskuksessa (nyk Validia). Valmistumisen jälkeen pari ensimmäistä vuotta Lastenlinnan sairaalassa ja myöhemmin työvaihdon kautta pääsin puoleksi vuodeksi näkemään akuuttivaiheen kuntoutusta Meilahden sairaalan stroke unitissa. Työkokemus on karttunut pääasiassa neurologisen kuntoutuksen parissa. Fysioterapeutiksi valmistuin v 1990, AMK ja ylempi AMK tutkinto suoritettu Arcadassa.

Päätyön lisäksi koulutan fysio- ja toimintaterapeutteja sekä muuta hoitohenkilökuntaa ympäri Suomen. Bobath -kouluttajana olen toiminut vuodesta 2016 lähtien. Olen saanut olla mukana kehittämässä tanssia osana neurologista kuntoutusta.

Fysioterapeuttiliiton hallituksen jäsenenä toivon voivani olla vaikuttamassa ja tuomassa näkökulmaa etenkin pienten yrittäjien asemaan tämän hetken kentällä. Tulevan SOTE-uudistuksen myötä yrittäjien, etenkin pienten yrittäjien asemasta osana kuntoutuspalveluiden tuottamista näyttää epämääräiseltä ja epäselvältä.

Hallinnon vaali 2021 – ehdokkaiden esittelyt

Aino Tynkkynen

Liiton hallituksen varsinainen jäsen

aino.tynkkynen@mehilainen.fi

Hallinnon vaali 2021 – ehdokkaiden esittelyt

Laura Järvi

Ehdolla: Hallituksen varajäsen

Olen ollut fysioterapeutti yli 20 vuotta ja erikoistunut aikuisneurologiseen fysioterapiaan. Työpaikallani Seinäjoella yksityisessä terveys- ja hyvinvointialan yrityksessä minulle avautuu laaja naköalapaikka kuntoutujien koko kirjoon. Saan tehdä yhteistyötä toisiamme kunnioittavassa työyhteisössä asiakkaidemme ja heidän perheidensä hyväksi. Nykyään toimin paljolti vauvojen, lasten ja nuorten fysioterapiassa sekä kipufysioterapiassa. Pidän roolistani ja työstäni ruohonjuuritasolla.

Liiton toiminnassa minulle on ollut ja on edelleen tärkeää, että teemme yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa muistaen omat arvomme sekä visiomme. Tällä tavalla me fysioterapeutit voimme saavuttaa itse asettamiamme tavoitteita pala kerrallaan. Liiton hallituksen tulee olla päätöksissään johdonmukainen ja kärsivällinenkin, mutta myös valmis toimimaan nopeasti tilanteen sitä vaatiessa. Hallituksen varajäsenenä voin olla jatkossakin päättämässä yhdessä asioista sekä tukea toimiston väen arvokasta työtä fysioterapeuttien, ja koko alan, hyväksi.

Hallinnon vaali 2021 – ehdokkaiden esittelyt

Tuija Karhula

Ehdolla: Hallituksen varajäsen

Olen 67-vuotias fysioterapeutti Helsingistä. Olen toiminut useissa alan yhdistyksissä aktiivisesti vuosien ajan ja intohimoni on kehittää fysioterapiaa laaja-alaisesti. Tällä hetkellä teen pienimuotoisesti työtä ammatinharjoittajana, opiskelen käsityön taiteen perustutkintoa, harrastan vesijuoksua ja nautin eläkeläisen vapaudesta ja lastenlapsista.

Lasten ja neurologisena fysioterapeuttina julkisella ja yksityisellä puolella minulle ovat tulleet tutuiksi palveluketjut, Kelan toiminta ja yhteistyö eri terapeuttien ja kuntoutujan lähipiirin kanssa. Keskiössä tulee aina olla palvelua tarvitseva ihminen- hänen tarpeensa ja unelmat, tavoitteet ja resurssit. Fysioterapeuttina kuljen ihmisen mukana ja rinnalla kannustaen ja valaen uskoa tulevaisuuteen hankalissakin tilanteissa. Olen myös uran aikana ohjannut paljon alan opiskelijoita ja kollegiaalinen vuorovaikutus on antoisaa!

Tällä hetkellä toimin Sanfyn, Suomen aikuisneurologisen fysioterapiayhdistyksen, puheenjohtajana toista kautta ja hallitukseen olen kuulunut jo vuosia. Tulevaisuudessa on minusta tärkeää, että fysioterapeutit meiltä Suomesta pääsevät vaikuttamaan fysioterapian tutkimukseen sekä alan kehittämiseen.

Liittoa todellakin tarvitaan ja kuntoutuksen uudistaminen on päivänpolttava kysymys ja fysioterapeuttien ammattikuntaa tulee laajemmin hyödyntää väestön terveyden edistämiseksi kaikissa ikäryhmissä.