15/10/2021

Hanna Markkula on Vuoden Fysioterapeutti 2021

Hanna Markkula on tehnyt uraauurtavaa työtä huonosti tunnetun ja usein vaikeasti invalidisoivan kroonisen väsymysoireyhtymän (ME/CFS) hoidon ja kuntoutuksen parantamiseksi. Hän on hankkinut itselleen valtavan osaamispääoman tutkimuksiin perehtyen ja käytännön tekemisen kautta. Hän jakaa auliisti tietoa kouluttamalla ja konsultoimalla fysioterapeutteja, lääkäreitä ja muuta hoitohenkilökuntaa.

Edellä on pieni ote siitä palautteesta, jota asiakkaat, kollegat ja sidosryhmät Markkulalle antavat. ME/CFS-sairauden lisäksi Markkula on tehnyt aktiivista kehitystyötä perinnöllisten sidekudossairauksien, kuten Ehlers-Danlosin oireyhtymä ja yliliikkuvuuskirjon oireyhtymät, kuntoutuksen parissa. Hänellä on riittänyt aikaa myös muistisairaiden ja veteraanien kuntouksen kehittämiseen ja Long Covidin fysioterapiaan perehtymiseen.

–Hannaa kuvataan erittäin sinnikkääksi ja työlleen omistautuneeksi, joka tekee tinkimätöntä tutkimus- ja koulutustyötä tietoisuuden ja osaamisen lisäämiseksi, oman aktiivisen potilastyön rinnalla. Olemme kaikki vaikuttuneet Hannan esimerkillisestä toiminnasta.

Näin tiivistää tunnot vuoden fysioterapeutiksi valitusta Markkulasta Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

Aktiivisuuden ja levon yksilöllistä rytmittämistä

Markkula oli mukana vuoden 2019 syksyllä käynnistyneessä Duodecimin Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) Hyvä käytäntö -konsensussuositus” -paneelissa. Tämän vuoden alussa valmistunut konsensussuositus muuttaa Markkulan mukaan aika paljon asioita kroonisen väsymysoireyhtymän hoidossa.

–Aktiivisuuden ja levon yksilöllinen rytmittäminen on nyt avainasemassa. Jokaiselle potilaalla on oma rasitusikkuna, jonka raameissa fysioterapia integroituu tasapainoiseen arkeen ilman ylirasittumista ja PEM-oiretta. Aiempi nousujohteinen harjoittelu kuormitti potilasta liikaa.

Suomessa on arviolta yli 10 000 ME/CFS-potilasta, joista suurin osa on täysin työkyvyttömiä. Konsensussuositus mullistaa heidän hoitoaan ja on merkittävä läpimurto myös kansainvälisesti. Aktiivisesti suosituksen syntymiseen vaikuttanut Markkula kannustaa tutkimustiedon pariin.

–Lukekaa alkuperäistutkimuksia ja tutustukaa aina uusimpaan tutkimustietoon sekä olkaa kriittisiä. Ennen kaikkea kuunnelkaa asiakasta ja hänen yksilöllisiä tarpeitaan.

Markkulalle tutkimustietoon perehtyminen on oleellinen osa rentoutumista. Hän innostuu heti uusista erikoisista havainnoista ja hän on itse erikoistunut työn myötä. Tiedonjano ei ole ehtynyt, päinvastoin.

–Olen kymmentä vaille maisteri, joksi aion valmistua lähiaikoina. Minulla on valtava halu oppia ja jakaa tietoa. Fysioterapian opettajan koulutus antaa siihen hyvän pohjan.

Vuoden fysioterapeutti on alan esikuva, innostava toimija ja tunnustettu vaikuttaja, jonka valitsevat ehdotusten pohjalta Suomen Fysioterapeutit ry ja Tempur Sealy Suomi Oy.

Lisätietoja antavat:

Hanna Markkula, p. 050 303 4686, hanna.j.markkula76@gmail.com
Tiina Mäkinen, p. 040 507 7382, tiina.makinen@suomenfysioterpapeutit.fi