25/05/2020

Helsingin kaupunki päivitti ohjeistustaan kuntoutuksesta varhaiskasvatuksen tiloissa

 

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen johto on laatinut uudet ohjeet kuntoutuksen toteutumisesta varhaiskasvatuksen tiloissa. Uuden ohjeistuksen mukaan kasvokkain tapahtuvaa terapiaa, kuntoutusta tai vastaavaa lapsen tarvitsemaa tukea voidaan tarvittaessa toteuttaa varhaiskasvatuksen tiloissa hygieniaohjeet huomioiden 1.6. alkaen ja tapauskohtaisesti jo viikolla 22. Terapiaa voidaan edelleen jatkaa reaaliaikaisena etäkuntoutuksena aina, kun se on mahdollista. 

Kasvokkain tapahtuvan terapian toteuttaminen arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Kasvokkain tapahtuva terapiaa ei tehdä lapsiryhmässä, vaan sille varataan oma erillinen tila. Varhaiskasvatuksen henkilöstö ei lähtökohtaisesti osallistu kasvokkain tapahtuvaan terapiaan. Näillä toimenpiteillä pyritään minimoimaan tartuntavaaraa.  

–Kaikkien kaupunkien tulisi pikaisesti päivittää ohjeistuksensa, jotta erityisen tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa kuntoutuksen, toteaa Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen. 

–Kuntoutuksen keskeytyminen tai viivästyminen aiheuttaa monenlaisia ongelmia, joilla voi olla hyvinkin kauaskantoisia seurauksia, hän muistuttaa.

Vierailijakieltojen virheellinen tulkinta keskeytti kuntoutukset

Suomen Fysioterapeutit tiedotti aiemmin, että koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi kuntoutus on keskeytynyt kouluissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä. Vierailijakieltoja koskevia suosituksia on tulkittu virheellisesti, eivätkä kuntoutusalan ammattilaiset ole päässeet laitoksiin työskentelemään erityisen tuen tarpeessa olevien lasten kanssa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut kuntia poikkeustilanteessa toimimiseen useita kertoja. Ohjeistukset lähtevät siitä, että perustason palvelut tulee turvata myös poikkeusoloissa. Ministeriö on erikseen korostanut lapsen oikeuksien ja lapsen edun toteutumisen turvaamista mahdollisimman täysimääräisesti myös poikkeusoloissa.  

Kuntouttavia palveluita tulee STM:n mukaan jatkaa. Vierailukielto ei koske terveydenhuollon ammattihenkilöitä, eikä välttämättömiä kuntoutuspalveluja, kuten fysio– ja toimintaterapiapalveluja. Lasten kuntoutus on aikaan ja ikään sidottua, joten tavoitteiden saavuttamisessa rutiineilla ja jatkuvuudella on erityinen merkitys.