22/11/2018

Huoli lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapiasta kasvaa

Kela työstää parasta aikaa lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapian uutta kilpailutusta ja sen palvelukuvausta. Terapeutit ja perheet odottavat edelleen Kelan linjauksia ja informaatiota siitä, voivatko nykyiset terapeutit jatkaa uuteen hankintaan asti vai eivät.

Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen ja varapuheenjohtaja Reetta Tuomisto tapasivat jälleen Kelan toimijoita 20. marraskuuta 2018. He vaativat Kelaa tekemään päätökset lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapiasta mahdollisimman pian.

Kaikkien terapialiittojen ja -yhdistysten yhteinen huoli ovat epätietoiset, kuntoutusta kiireesti ja kipeästi tarvitsevat asiakkaat.  Epätietoisuus on raskasta lapsiperheille.

– Fysioterapeutit, jotka eivät saanee sopimusta, odottavat saavansa informaatiota mahdollisimman pian siitä, voivatko he jatkaa työtään asiakkaidensa kanssa uuden kilpailutuksen ajan vai eivät. Valitettavasti siihen emme saaneet vieläkään vastausta, harmittelee Mäkinen ja jatkaa, että Kela on ajatellut tekevänsä päätökset asiakas kerrallaan, mutta aika loppuu kesken. Nyt pitäisi rauhoittaa tilanne ja pelastaa se, mitä pelastettavissa enää on.

Suomen Fysioterapeutit ja Suomen Toimintaterapeuttiliitto toivat tapaamisessa esille myös edellisen hankinnan epäonnistuneita linjauksia, jotta samoja virheitä ei toistettaisi uudessa kilpailutuksessa.

– Korostimme tapaamisessa yhteistyön merkitystä. Kela onkin nyt tänään pyytänyt meiltä liitoilta kommentteja ja näkemyksiä mm. uuteen palvelukuvaukseen.

Uuden kilpailutuksen aikataulu on todella tiukka. Näillä näkymin tarjouspyyntö julkaistaan viikolla 50 ja tarjouspyyntöjen jättö tulee tehdä viikolla 5. Sopimukset tulisivat voimaan viimeistään toukokuussa 2019. Jatkossa Kela on luvannut tehdä liittojen, palveluntuottajien ja asiakkaiden kanssa enemmän yhteistyötä. Kilpailutuksista on tarkoitus siirtyä rekisteröitymismenettelyyn.

– Tiivis vuoropuhelu on välttämätöntä, toteaa Mäkinen.

Lisätietoja:
Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen, puh. 040 5077 382