21/10/2020

Hyvä sote tuo säästöjä ja lisää terveyttä  

Hallitus on täsmentänyt esitystään sote-palveluiden uudistamisesta. Uudistuksen tavoitteena on mm. kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. 

Suomalainen sote on erinomainen erikoissairaanhoidossa. Esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön hoito ambulanssista sairaalan on kansainvälistä huippua, moni jää tämän ansiosta henkiin. Kolikon toinen puoli on kuitenkin karu: liian moni sairastuu ja liian harva kuntoutuu. Terveyttä edistämällä ja kuntoutusta kehittämällä saavuttaisimme miljardiluokan säästöt JA lisäisimme kansalaisten hyvinvointia. Kuitenkin epäonnistumme toistuvasti sekä sairauksien ehkäisyssä että niiden kuntoutuksessa. Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvavat, koska vakavasti sairaita on liikaa. 

Ennaltaehkäisyllä miljardiluokan säästöt 

Liikunta, ravitsemus ja päihteet ovat terveyden edistämisen keskiössä. Näihin vaikuttamalla ehkäisemme kalliita kansansairauksia. Pelkästään kansalaisten liian vähäinen liikunta maksaa yhteiskunnalle 3-7 miljardia euroa vuodessa. Tutkimuksista tiedämme, että esimerkiksi ravitsemus- ja liikuntaneuvonta tehostavat elintapamuutoksia, mutta vain jos niitä on riittävästi. Pienellä investoinnilla voidaan saavuttaa iso säästö. 

Kaikkia vikoja, vammoja ja sairauksia ei voida estää. Tällöin hyvä hoito pelastaa hengen, kuntoutus toiminta- ja työkyvyn. Nykyään vain toinen toteutuu. Hukkaamme tämän vuoksi miljardeja menetettyinä työvuosina ja lisääntyneenä laitoshoitona. 

Terveyden edistäminen toimii kaikilla ikäryhmillä 

Vanhustenhoidon kriisi johtuu kuntoutuksen puuttumisesta, ei hoidon alimitoituksesta. Ympärivuorokautista hoitoa tarvitsee Suomessa 8,1 % yli 75-vuotiasta. Tässä on 3,1 %-yksikköä liikaa, rahassa mitattuna lähes miljardia euroa. Kriisi on ratkaistavissa parantamalla ikääntyneiden kuntoutusta. Erityisen tärkeää on ehkäistä sairaalaan joutuminen, koska sairaalahoitoon liittyvä toimintakyvyn romahtaminen on ikääntyneille turmiollista. Palaamme terveyden edistämisen keinoihin, ne ovat tehokkaita kaikenikäisillä. 

Tuki- ja liikuntaelinvaivat (tule-vaivat) ovat 3-4 miljardin euron vuosittainen kuluerä. Lääkärin hoito, lepo tai lääke ovat harvoin tarpeen. Suomessa onkin yleistynyt käytäntö, jossa tule-vaivat ohjataan suoraan fysioterapeutille. Tällä voidaan säästää arviolta 4-6 miljoonaa lääkärikäyntiä vuodessa, rahassa mitattuna satoja miljoonia euroja. Vapautunut lääkäriresurssi nopeuttaa hoitoon pääsyä muissa vaivoissa. 

Sote-menojen kasvua voidaan hillitä rahoitusmallilla, joka luo tuleville hyvinvointialueille sekä velvoitteen että taloudellisen kannustimen kohdentaa voimavaroja terveyden edistämiseen ja kuntoutukseen. Hallituksen esityksessä kuntoutusjärjestelmää ei uudisteta lainkaan ja terveyden edistämisen rahoitus on riittämätön. Ilman toimivaa rahoitusta tehokkaita keinoja jää käyttämättä, tähän meillä ei ole varaa.  

Toivon sekä hallitukselta että kaikilta sote-toimijoilta rohkeutta muuttaa sote-palveluita aidosti ennaltaehkäisevään suuntaan. 

Juho Korpi, kehittämisasiantuntija 
Suomen Fysioterapeutit ry