26/10/2023

Hyvinvointialueilta loppumassa rahat ja työntekijät

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi 24.10. arvionsa hyvinvointialueiden tilanteesta. Asiantuntija-arvioinneissa nousee esille hyvinvointialueiden vaikeus järjestää asukkailleen tarpeenmukaisia ja oikea-aikaisia palveluita. Sääntely on kankeaa, rahoitusta liian vähän ja henkilöstöstä on pulaa.

THL:n mukaan hyvinvointialueille aiheuttavat vaikeuksia kireä taloustilanne, joustamaton lainsäädäntö sekä kasvava pula sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista. Sote-palvelujen järjestäminen takkuaa etenkin lasten, nuorten, perheiden ja iäkkäiden palveluiden osalta. Erikoissairaanhoidossa henkilöstöpula näkyy pitkinä kiireettömän hoidon odotusaikoina.

– Hyvinvointialueiden henkilöstön hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota kun palveluiden järjestämistä arvioidaan, korostaa Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Katri Partanen.

Lasten ja nuorten kohdalla korostuvat lähellä olevien matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden tarve. Ikääntyvien kohdalla on puolestaan tarvetta uudistaa koko palvelujärjestelmä. THL:n mukaan valtaosa hyvinvointialueista on onnistunut ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnissa kohtalaisen hyvin, mutta haasteena on tarvittavien palveluiden järjestäminen.

–Tyhjästä on paha nyhjäistä, pohtii Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

–Hyvinvointialueiden rahoituspohja oli jo toiminnan käynnistyessä vajaa, koska kunnat ovat vuosia alibudjetoineet etenkin ikääntyneiden kuntoutuspalveluita. Nyt kun väestö ikääntyy, tarvitaan soteen myös investointeja kuntoutukseen, muuten palvelujärjestelmää ei saada uudistettua, hän jatkaa

Suoravastaanottoa paremmalla asiakasohjauksella

Hyvinvointialueet pyrkivät ratkaisemaan ongelmia asiakkaiden ohjausta tehostamalla ja omahoitoa tukemalla. Liikkuvia ja sähköisiä palveluita lisätään ja moniammatillista yhteistyötä pyritään vahvistamaan paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden auttamiseksi.

Suomen Fysioterapeutit on jo pitkään korostanut fysioterapeutin suoravastaanoton merkitystä palvelujärjestelmän uudistamisessa, erityisasiantuntija Partanen muistuttaa.

Toimintamalli on lähes kaikilla hyvinvointialueilla käytössä, mutta asiakasohjaus ei ole riittävää, hän harmittelee.

Tule-vaivoista kärsiviä ohjataan edelleen yleislääkäreille. Siitä aiheutuu huomattavasti suurempi kustannus ja kuntoutuksen aloitus viivästyy. Kyseessä on merkittävä asia, sillä näitä käyntejä on yli miljoona vuodessa! 

Hyvinvointialueilla ei ole riittävästi rahaa kattamaan inflaation, valtakunnallisen työmarkkinaratkaisun, ostopalveluiden lisääntymisen, hintojen korotusten sekä vuokratyövoiman yleistymisen aiheuttamia kustannuksia. Alueiden oman arvion mukaan rahaa puuttuu yhteensä yli miljardi euroa. Valtiovarainministeriön arviointimenettely uhkaa, ellei taloutta saada tasapainoon vuoden 2026 loppuun mennessä.

– Sote-uudistuksen valmistelussa palkkojen harmonisoinnille varattiin aivan liian vähän rahaa, vaikka julkisen sektorin matala palkkataso on ollut hyvin tiedossa, puheenjohtaja Mäkinen muistuttaa.

– Sote-henkilöstö on palkankorotuksensa ansainnut, heitä ei voida hyvinvointialueiden talousvaikeuksista syyllistää, hän korostaa.

Pelastaisiko yksityissektori lähipalvelut?

THL:n arviointijohtaja Nina Knapen mukaan useilla hyvinvointialueilla suunnitellaan palveluiden keskittämistä suurempiin yksiköihin. Lisäksi perus- ja erityistason palveluita yritetään sovitella entistä paremmin yhteen.

Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Jarmo Mäkelä pitää terveyskeskusten lakkauttamista todennäköisesti välttämättömänä kustannusten hillitsemiseksi. Hän kuitenkin muistuttaa, että lähipalveluita voitaisiin tarjota yksityistä sektoria hyödyntämällä.

Meillä on fysioterapiayrityksiä lähes joka pitäjässä, mutta hyvinvointialueiden hankintapolitiikka on vasta lapsen kengissä, Mäkelä huomauttaa.

Raha- ja henkilöstöpulan lisäksi hyvinvointialueita rasittavat sote-lainsäädäntö monine vaateineen. THL:n mukaan velvoittavia säädöksiä on vuosien aikana laadittu ilman kokonaisuuden hallintaa ja tämä toisaalta sitoo alueiden käsiä ja toisaalta johtaa myös epätarkoituksenmukaiseen priorisointiin. Lainsäädäntö kaipaisi THL:n mukaan nopeaa uudistamista, jotta uusi malli voisi lunastaa lupauksiaan.

THL vastaa sote-järjestämislain mukaisesti hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistoiminnan vuosittaisesta arvioinnista.

Tutustu tästä tarkemmin THL:n sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen arviointiin

Löydät oman hyvinvointialueesi asiantuntija-arvio täältä.


Lähde: THL 24.10.2023: Kireä taloustilanne, joustamaton lainsäädäntö ja henkilöstöpula ohjaavat hyvinvointialueiden palvelujen uudistamista

 

Hyvinvointialueilta loppumassa rahat ja työntekijät

Katri Partanen

Erityisasiantuntija
(julkinen sektori, suoravastaanotto, kansainväliset asiat)

p. 0207 199 596
katri.partanen@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä henkilökohtainen suojattu sähköposti

Lomalla 15.-19.4.2024

Hyvinvointialueilta loppumassa rahat ja työntekijät

Jarmo Mäkelä

Erityisasiantuntija
(yrittäjät, työterveyshuolto)

p. 0207 199 597
p. 040 868 1779
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti