29/05/2024

Ideoita henkilöstön osaamisen kehittämiseen

Suomen Fysioterapeuttien webinaarisarja Työelämän hyvät käytännöt jatkui 28.5.2024, jolloin aiheena oli Osaava ammattilainen on asiakkaan ja työnantajan etu. Webinaarissa kuulet miten työnantaja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta Fysios Mehiläisessä ja miten ammatillista täydennyskoulutusta voidaan järjestään organisaation sisäisenä toimintana.

Lähes sata valtakunnallista koulutustapahtumaa vuodessa

Fysioksen oman koulutusakatemian toiminta on käynnistynyt 2010-luvun puolivälissä ja toimintaa on kehitetty pitkäjänteisesti kohta vuosikymmenen ajan. Akatemia mahdollistaa henkilöstölle laajat ammatillisen osaamisen kehittämismahdollisuudet. Henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on koettu Fysios-Mehiläisessä tärkeäksi. Yhtiön omassa akatemiassa järjestetään vuosittain lähes sata valtakunnallista koulutustilaisuutta, jotka tukevat paitsi työntekijöiden osaamista, myös kollegiaalista tukea ja verkostoitumista.

– Etenkin kollegiaalinen tuki nousee koulutustapahtumien palautekyseissä selkeästi esille. Se koetaan erityisen tärkeäksi, kertoo fysioterapian kehityspäällikkö Tiina Granroth.

Valtakunnallisten koulutustapahtumien lisäksi järjestetään paikallisia case-akatemioita, joiden kautta toteutuu useita satoja paikallisia koulutustilaisuuksia vuosittain.

Akatemia toiminta nousee myös koko henkilöstön palautekyselyissä esille erityisen tärkeänä tekijänä hyvän työilmapiirin luojana, jatkaa alue- ja kehitysjohtaja Susanna Antikainen.

Akatemian toiminnan suunnittelusta vastaavat asiantuntijatiimit. Akatemia arvioi sekä yhtiön osaamistarpeita että fysioterapia-alan kehitystä ja suunnittelee koulutuskokonaisuuksia vastaamaan työelämän tarpeita. Koulutustoiminnan lisäksi yhtiön henkilöstöllä on pääsy mm. Duodecimin oppiportin koulutuskokonaisuuksiin.

Työ tekijäänsä opettaa

Muodollisen koulutustoiminnan lisäksi Fysio-Mehiläinen on panostanut voimavaroja työssä oppimiseen, mm. mentorointitoiminnan kautta.

– Tutkimusten mukaan kolme neljännestä oppimisesta tapahtuu työtä tekemällä, joten tämän tukeminen on aivan keskeistä henkilöstön osaamisen vahvistamiseksi, painottaa Akatemian toimintaa johtava Minttu Vartia

Johtamisessa onnistuminen koetaan tärkeäksi

Sote-alan johtaminen herättää usein keskustelua. Fysios-Mehiläisessä johtamiskulttuuri on ollut kehittämistyön kärkiteemoja. Yhtiön esihenkilöillä on taustalla vahva tuki oman johtamisosaamisensa kehittämiseksi. Toimintamalleja on kehitetty ja johtaminen pyritty tuomaan lähelle työntekijöitä. Esimerkiksi säännölliset sparraustapaamiset henkilöstön kanssa on koettu hyväksi tavaksi tukea työntekijöitä. Hyvä keskusteluyhteys mahdollistaa myös yhdessä sovittujen asioiden etenemisen seuraamisen.

Tiedolla johtaminen on yhtiön johtamiskulttuurin ytimessä. Esihenkilötoimintaa arvioidaan säännöllisesti esimerkiksi palautekyselyillä.

Johtamisen kehittämiseksi on luotu etenkin aloittaville esihenkilöille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Yhtiön sisällä on myös mahdollista lisätä omaa johtamisosaamistaan mm. LAT ja JYET -koulutuksissa. Johtamisen tukeminen jatkuu aina ylimmille johtoportaille saakka.

Ideoita henkilöstön osaamisen kehittämiseen

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti