05/12/2019

Jasu Forss ja Juho Korpi Kuntoutusalan Asiantuntijoiden johtoon

Suomen Fysioterapeuttien ja Toimintaterapeuttiliiton yhteinen kattojärjestö Kuntoutusalan Asiantuntijat ry valitsi 26.11.2019 liittokokouksessaan uuden puheenjohtajiston. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii seuraavan kauden ajan toimintaterapeutti ja yhteiskuntatieteiden maisteri Jasu Forss. Toiseksi puheenjohtajaksi valittiin fysioterapeutti ja terveystieteiden maisteri Juho Korpi.

Yhdistyksen hallitukseen valittiin fysioterapeutit Tiina Mäkinen, Reetta Tuomisto, Saija Karinkanta ja Niina Mäkynen sekä toimintaterapeutit Kristina Holmberg, Mette Säisä ja Virpi Aralinna.

Uusien puheenjohtajien myötä Kuntoutusalan Asiantuntijat vahvistaa aktiivisten toimijoiden määrää. Tämä mahdollistaa aiempaa paremmin yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen ja kuntoutuksen äänen esilletuomisen.

Painopisteet kuntoutusjärjestelmän uudistuksessa ja alan työehdoissa

Kuntoutusalan Asiantuntijat seuraa aktiivisesti Suomen hallitusohjelmaan kirjatun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen etenemistä ja miten sitä johdetaan. Edellisellä hallituskaudella tehdyt ehdotukset kuntoutuksen kokonaisuudistuksesta ovat toistaiseksi jääneet toimeenpanematta, joten tulevalle hallitukselle kohdistuu merkittäviä odotuksia. Miten kuntoutus nivotaan osaksi sote-uudistusta ja toimeenpannaanko vuonna 2017 tehdyt ehdotukset hallitusohjelman mukaisesti?

Myös kuntoutusalan työntekijöiden keväällä umpeutuvat työehtosopimukset ovat keskeisessä asemassa. Kuntoutusalan Asiantuntijat edustaa jäsenliittojensa jäseniä tulevissa sopimusneuvotteluissa. Suomen Fysioterapeuttien ja Toimintaterapeuttiliiton yhteisenä tavoitteena on vaikuttaa erityisesti alan matalaan palkkatasoon. Kuntoutusalalla toimivien henkilöiden työn rinnastaminen hoitotyöhön, kuten esimerkiksi kunnallisessa työ- ja virkaehtosopimuksessa tehdään, ei ole liittojen mielestä tarkoituksenmukaista.

 

Lue lisää Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n toiminnasta:
www.kuntoutusalanasiantuntijat.fi