08/06/2021

JUKO hyväksyi kunta-alan sopimusmuutokset: SOTE-sopimuksen laajennus voimaan syyskuussa

JUKOn hallitus hyväksyi ehdollisesti uuden sosiaali- ja terveysalan SOTE-sopimuksen. Kokouksessaan maanantaina aamupäivällä hallitus hyväksyi myös varhaiskasvatuksen opettajien siirron opettajasopimukseen. Kyse on teknisistä ratkaisuista, jotka eivät sisällä varsinaisia muutoksia työehtoihin.

SOTE-sopimuksen lopullinen hyväksyminen edellyttää, että kaikki kunta-alan pääsopijajärjestöt hyväksyvät saman kokonaisuuden. Yhteensä muutokset koskevat lähes 200 000:ta kuntien palkansaajaa: heistä noin 170 000 työskentelee sosiaali- ja terveysalalla.

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä olevat fysioterapeutit siirtyvät uudistuksen myötä sote-sopimuksen piiriin, kertoo Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

Hän kuitenkin korostaa, että tämä on vasta prosessin ensimmäinen vaihe.

Nyt käydyissä neuvotteluissa oli kyse lähinnä alkuponnistuksesta. Varsinaiseen työehtojen kehittämiseen päästään seuraavassa vaiheessa.

Työehtoneuvottelut jatkuvat uudistusten osalta jo syksyllä ja huipentuvat keväällä 2022 kuten muutkin kunta-alan sopimusneuvottelut. SOTE-sopimus ja muut kunta-alan sopimukset ovat voimassa 28. helmikuuta 2022 saakka.

Palkansaajien järjestöt JUKO, Sote, Julkisen alan unioni JAU ja KT Kuntatyönantajat sopivat viime työmarkkinakierroksella, että ne neuvottelevat sote-alalle uuden työ- ja virkaehtosopimuksen. Samalla sovittiin varhaiskasvatuksen opettajien siirtämisestä opettajasopimukseen.

SOTE-palkkakierros alkaa syksyllä

Varsinaisella työmarkkinakierroksella neuvotellaan muun muassa palkoista.

Ongelmahan on ollut kaiken aikaa selvä, kunnissa palkka ei vastaa työn vaativuutta eikä koulutusta. Myöskään työaikajärjestelmät eivät aina kohtele samalla työpaikalla eri ammattiryhmiä tasapuolisesti, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren tähdentää.

Syksyllä pääsemme edistämään JUKOlle tärkeiden asiantuntija-, esihenkilö- ja johtotehtävissä työskentelevien palkkausta ja työaikoja.

Löfgren arvioi, että tuleviin SOTE-neuvotteluihin jukolaiset lähtevät hyvistä asemista.

Saimme neuvoteltua hyvän käsikirjoituksen työehtoneuvotteluihin. Muun muassa ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan työn erityispiirteet on jatkossa otettava paremmin huomioon palkassa.

Edellytämme myös, että lepotaukoihin liittyviä käytäntöjä yhdenmukaistetaan ja että jaksotyön pitkät työvuorot eivät pääse hiipimään muihin työaikamuotoihin.

Lue myös:
Q & A: Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus eli SOTE-sopimus