04/06/2024

Julkisen sektorin palkkoihin yleiskorotus 1.6. lukien

Hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisia palkankorotuksia tuli maksuun jälleen 1.6.2024 lukien.

Kaikille alueiden työntekijöille maksettava yleiskorotus on suuruudeltaan 2,27 %. Sen ohella maksetaan paikallisen sopimisen pohjalta kohdennetusti 0,73 % suuruinen järjestelyerä sekä 0,6 % suuruinen hyvinvointialueiden ja kunta-alan kehitysohjelmaan liittyvä erä.

Uuden palkkarakenteen toimeenpano viivästymässä

Hyvinvointialueiden piti suorittaa henkilöstön sijoittelu helmikuun alussa voimaan astuneen uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin palkkaryhmiin 1.6. mennessä. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että ennalta asetettu aikatavoite ei ole toteutunut kaikilla alueilla.

Hyvinvointialueilla työskenteleviltä toivotaan nyt kärsivällisyyttä, sillä tilanne joillakin alueilla on varsin epäselvä ja ruuhkautunut. Työnantajapuoli muistuttaa myös, että sijoitteluun voidaan mahdollisesti tehdä korjauksia vielä jälkikäteenkin.

Kannustamme kaikkia hyvinvointialueilla työskenteleviä jäseniämme nyt aktiivisuuteen ja tarkkaavaisuuteen, neuvoo liiton erityisasiantuntija Katri Partanen.

Jokaisen tulisi ensinnäkin selvittää, mille liitteelle ja mihin palkkaryhmään on tullut sijoitetuksi. Sen jälkeen, mikäli sijoittelu vaikuttaa virheelliseltä tai epäoikeudenmukaiselta, kannattaa saman tien olla yhteydessä työpaikan luottamusmieheen ja tarvittaessa myös liittoon, hän jatkaa.

Julkisen sektorin palkkoihin yleiskorotus 1.6. lukien

Katri Partanen

Erityisasiantuntija
(julkinen sektori, suoravastaanotto, kansainväliset asiat)

p. 0207 199 596
katri.partanen@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä henkilökohtainen suojattu sähköposti