18/04/2023

Julkisten hankintojen kehitystyötä tehdään monella rintamalla

Oikeudenmukainen ja kohtuullinen hankintapolitiikka on yksi liiton kärkiteemoista. Fysioterapiaa ja muita terapiapalveluita hankitaan erilaisissa kilpailutuksissa ja palvelusetelimalleissa useilla miljoonilla euroilla vuosittain. Viime keväänä järjestettyä Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankintaa edelsi useamman vuoden markkinavuoropuhelu. Kehitystä tapahtui, mutta paljon jäi vielä kehitettävää.

Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa aiemmat kuntien ja sairaanhoitopiirien hankintasopimukset siirtyivät hyvinvointialueille. Joillain alueilla sopimusten siirtoon oli valmistauduttu, toisilla hankinnat levisivät pahasti käsiin. Tällä hetkellä hyvinvointialueiden hankintapolitiikka herättää suurta huolta.

Hankintamaailmassa on kuitenkin myös valonpilkahduksia. Kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitteet ovat löytäneet tiensä arjen hankintoihin monilla alueilla. Valtiokonttorin tutkihallintoa.fi-palvelun uudesta julkisten hankintojen digitaalisesta palvelusta voidaan tarkastella hankintapolitiikan tuloksia paljon aiempaa paremmin. Etenkin hankintaosaamisen itsearviointityökalu antaa arvokasta tietoa hankintaosaamisen kehittämistarpeista. Alla olevasta otoksesta nähdään, että kehittämistarvetta on etenkin neuvotteluprosessissa.


Kuva: tutkihallintoa.fi, hankintaosaamisen itsearviointi, 18.4.2023.

 

Jos sote-alan monituottajamalli aiotaan saada toimivaksi, on markkinadialogi välttämätön osa neuvotteluprosessia. Laurea ammattikorkeakoulussa on viime vuosina tehty arvokasta julkisten hankintojen kehittämistyötä, jonka tuloksena on syntynyt kestävien julkisten hankintojen suunnittelun toimintamalli. Toimintamallissa on tunnistettu tarve kehittää etenkin hankintojen suunnittelua ja valmistelua, johon markkinadialogi kiinteästi kuuluu. Toimintamalli korostaa osallistamista ja vuoropuhelua sekä eri toimijoiden kumppanuutta.

Osallistavien toimintatapojen käyttö, aktiivinen viestintä, avoin tiedonjako sekä jatkuva vuoropuhelu ovat avaimia avoimeen toimintakulttuuriin. Kumppanuus tulee nähdä pitkäjänteisenä yhteistyön edistämisenä, jossa palveluita kehitetään yhdessä yritysten kanssa.

Kuva: Laurea ammattikorkeakoulu, kestävien julkisten hankintojen toimintamalli

 

Lue Laurean kehittämistyöstä lisää täältä. Kannattaa tutustua myös alla oleviin julkaisuihin.

 

Kiinnostaako hankintapolitiikka laajemmin? Tilaa Valtionvarainministeriön toimittama uutiskirje tästä.

 

Tiesitkö, että Hankinta-Suomen sivuilla on lukuisia oppaita, työkaluja, selvityksiä ja muita tuotoksia? Jos hankintamaailma kiinnostaa tai olet mukana hankintojen suunnittelussa, kannattaa tutustua näihin!

Alla on muutamia esimerkkejä hyvistä oppaista.

 

 

Julkisten hankintojen kehitystyötä tehdään monella rintamalla

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti