14/09/2021

Kannustusrahan saanut Juho Korpi tuntee yhdistystoiminnan kulmakivet

Suomen Fysioterapeuttien jäsen- ja erikoisalayhdistykset valitsivat lauantaina 4.9.2021 pidetyssä puheenjohtajapäivässä vuoden 2021 kannustusrahan saajaksi Juho Korven. Juhon asetti ehdolle Lounais-Suomen Fysioterapeutit ry, jonka puheenjohtajana hän toimi pitkään. Yhdistys kuvaa Juhoa aktiiviseksi toimijaksi, joka on tuloksellisesti rekrytoinut fysioterapian eri osa-alueilla toimivia kollegoita mukaan yhdistystoimintaan. Puheenjohtajana Juho otti rohkeasti kantaa alueella puhututtaneisiin aiheisiin ja jätti lopulta jälkeensä vakavaraisen ja hyvin toimivan yhdistyksen.

Juho itse näkee yhdistystoimintaan lähtemisen tärkeänä osana omaa ammatillista polkuaan.

­–Yhdistystoiminta on itselleni avain ammatilliseen kehittymiseen fysioterapeuttina. Se on myös avannut ovia uusille työurille.

Tekniset ratkaisut yhdistysarkea helpottamaan

Kun Juho aikanaan lähti mukaan Lounais-Suomen Fysioterapeuttien toimintaan, yhdistyksen tilanne oli jo valmiiksi hyvä ja toimintaa järjestettiin paljon. Ensimmäisiksi kehittämiskohteiksi muotoutuivat erilaiset yhdistyksen rutiinitoiminnot, joita voitiin helpottaa teknisten ratkaisujen avulla.

Ajatuksena oli kehittää käytäntöjä automatisoimalla ja sähköistämällä esimerkiksi kirjanpitoon ja koulutuksiin liittyviä toimintoja, Juho kertoo

Alkuvaiheessa ajankohtaista oli myös yhdistyksen viestinnän kehittäminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen, hän jatkaa.

Toimijoiden vapaa-aikaa kannattaa kunnioittaa

Aktiivisten toimijoiden pitäminen mukana yhdistyksen toiminnassa on ollut Juholle tärkeä kulmakivi koko hänen puheenjohtajakautensa ajan. Hän on pyrkinyt kehittämään hallitustoimijoiden kannustimia ja tiivistämään yhdistyksen toimintaa selkeämmin hallituksen vastuulle.

Yhdistystoimintaa hoidetaan usein omien päivätöiden ja perhe-elämän ohella, joten työmäärän on pysyttävä järkevissä rajoissa. Vapaaehtoistyöstä ei saa tulla taakkaa.

Toimijoiden vapaa-aikaa kannattaa kunnioittaa ja pitää jokaisen työmäärä kohtuullisena, Juho alleviivaa.

Työn määrää voidaan helpottaa esimerkiksi palveluiden ulkoistamisella soveltuvin osin.

Tapahtumien järjestäminen on hyvä tapa kerryttää yhdistykselle varallisuutta, jolloin rahaa riittää ulkopuolisiin palveluihin, kuten kirjanpitoon, hän muistuttaa.

Yhdistystoiminta avaa ovia työmarkkinoilla

Kuluva vuosi on Juhon kymmenes ammatillisen yhdistystoiminnan parissa. Hän kannustaa vahvasti uusia toimijoita jatkamaan työtään. Yhdistystoiminta kasvattaa omia verkostoja ja tuo eteen uusia mahdollisuuksia. Koskaan ei tiedä, minkälaisia ovia sitä kautta avautuu.

Olen itse saanut yhdistystoiminnan kautta kaksi viimeisintä työpaikkaani ja mahdollisuuden toimia kouluttajana.

Olen oppinut taloudenpitoa, viestintää, tapahtumien järjestämistä, organisointia ja optimointia – kaikki äärimmäisen hyödyllisiä taitoja työelämässä.

Kuusi vahvaa ehdokasta kannustusrahan saajiksi

Juhon lisäksi kannustusrahan saajaksi olivat ehdolla Tanja Balk, Lari Lautamäki, Hanna Markkula, Valpuri Seikkula ja Katja Vertainen.

Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistys Psyfy ry ehdotti kannustusrahan saajaksi entistä puheenjohtajaansa Tanja Balkia, jonka puheenjohtajakaudella aikaansaatujen asioiden lista on mittava. Erityisesti yhdistys halusi korostaa Tanjan roolia The 8th International Conference of Physiotherapy in Psychiatry and Mental Health (ICPPMH) Linking Body and Mind – the Key to Effective Physiotherapy -kongressin järjestelyissä. Tilaisuus pidettiin Helsingissä toukokuussa 2020, keskellä pahinta koronapandemiaa. Tanja teki sinnikästä työtä, jotta kongressi saatiin järjestettyä ja yhdistys vältti mittavat taloudelliset tappiot.

Keski-Suomen Fysioterapeutit ry haki kannustusrahaa Lari Lautamäelle, joka tunnetaan sekä alueellisesti että valtakunnallisesti fysioterapian kehittäjänä ja kouluttajana erityisesti fysioterapeuttien suoravastaanottoon liittyen. Yhdistys korosti hakemuksessaan Larin oman päivätyönsä ohella tekemää pyyteetöntä työtä TULE-potilaiden hoitomallien kehittämiseksi.

Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys SOMTY ry esitti kannustusrahan saajaksi fysioterapeutti Hanna Markkulaa. Yhdistys esittelee hänet aktiivisena toimijana, joka kouluttaa ja tekee kehittämistyötä sekä kouluttautuu myös itse. Hänen erityistä teema-aluettaan on ollut kroonisen väsymysoireyhtymän (ME/CFS) tuominen tunnetuksi terveydenhuollon kentällä.

Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry asetti ehdolle Valpuri Seikkulan, joka työskentelee lantionpohjan fysioterapeuttina sekä erikoissairaanhoidossa että yksityisenä palveluntuottajana. Yhdistys korostaa hakemuksessaan Valpurin tekemää kansainvälistä yhteistyötä fysioterapeuttien maailmanjärjestö World Physiotherapyn erikoisalayhdistys International Organization of Physical Therapists in Pelvic and Women’s Health (IOPTPWH):n kanssa. IOPTPWH:n alaisuudessa tuotetaan muun muassa kansainvälistä suositusta lantionpohjan fysioterapian oppisisällöistä fysioterapeuttien perusopetukseen ja täydennyskoulutukseen.

Suomen Gerontologis-Geriatrinen Fysioterapiayhdistys ry nosti ehdokkaaksi varapuheenjohtajansa Katja Vertaisen. Yhdistys kuvaa häntä geriatrisen viitekehyksen rautaiseksi asiantuntijaksi ja puolestapuhujaksi, joka on ollut mukana kehittämässä ikäihmisten kuntoutusta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Mikä Kannustusraha?

Liiton jäsen- ja erikoisalayhdistysten kannustusrahastosta myönnetään vuosittain palkinto fysioterapian kehittämisestä tai tunnetuksi tekemisestä. Kannustusrahan voi saada yksittäinen yhdistyksen jäsen/jäsenryhmä tai liiton /yhdistyksen tehtävissä toimiva henkilö tai toimielin. Yhdistykset voivat ehdottaa kannustusrahan saajia vuosittain toukokuun loppuun mennessä ja valinta tehdään syksyn puheenjohtajatapaamisen yhteydessä.