30/03/2020

Katsaus neuvottelutilanteeseen eri sektoreilla

 

Fysioterapeutteja koskevista työehtosopimuksista neuvotellaan edelleen sekä kunta- että yksityissektorilla, valtiolla ja Avainta-aloilla. Yliopistosektorin osalta ratkaisu saavutettiin jo viime viikolla.

Kaikki JUKOn virka- ja työehtosopimukset päättyvät huomenna tiistaina 31. maaliskuuta. Sen jälkeen siirrytään sopimuksettomaan tilaan niiden alojen osalta, joiden neuvottelut ovat vielä kesken. Sopimuksettomassa tilassa noudatetaan vanhoja työehtoja, kunnes uudet sopimukset saadaan voimaan.

Kunta-ala (KVTES)

Kunta-alan neuvottelut jatkuivat läpi viikonlopun. Ratkaisuun ei kuitenkaan päästy ja erityisesti kiky-tuntien poistoon liittyvissä näkemyksissä osapuolet ovat vielä kaukana toisistaan. Sunnuntain neuvotteluissa tarkasteltiin allekirjoituspöytäkirjan sisältöä ja keskusteltiin pääasiassa sopimuskauden pituudesta.

Kuntatyönantaja ilmaisi olevansa valmis harkitsemaan myös pidempää kuin aiemmin esittämäänsä noin vuoden sopimusta. Pidempi, 22- 23 kuukauden sopimuskausi sopii JUKOlle, kertoo JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren

Kuntaneuvotteluja jatketaan nyt myös järjestökohtaisesti. Seuraava yhteisen pöydän tapaaminen on huomenna tiistaina 31. maaliskuuta.

Valtiosektori

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelut etenivät viime viikolla rakentavassa hengessä. Neuvottelut ovat jatkuneet tänään.

Avainta-alat

Myös Avaintes-neuvottelut jatkuivat tänään. Tapaamisessa käsiteltiin työaikalainsäädännön työehtosopimuksen työaikalukuun tuomia, jo pitkään valmistelussa olleita teknisiä muutoksia. Varallaoloon liittyviin kysymyksiin neuvottelijat palaavat tarkemmin myöhemmin. Neuvottelussa tarkennettiin myös vuosilomaan liittyviä uusia momentteja. Keskustelua käytiin myös henkilöstön edustajien asemasta, ajankäytöstä ja oikeudesta saada tietoa.

Palkansaajajärjestöt korostavat edelleen, että paikallisen sopimisen onnistuminen edellyttää parannuksia työehtosopimuksen nykyisiin kirjauksiin ja selkeytystä ajankäytön tarkoittamiin luottamusmiestehtäviin. Neuvottelut jatkuvat huomenna tiistaina.

Yliopistosektori

Yliopistojen uusi työehtosopimus hyväksyttiin perjantaina 27. maaliskuuta. Kaksivuotinen sopimus takaa yliopistolaisille yleisen linjan mukaiset 3,2 prosentin palkankorotukset. Yleiskorotus nostaa palkkoja 1,1 prosenttia elokuussa 2020 ja kesäkuussa 2021. Paikallinen 0,5 prosentin erä tulee jaettavaksi joulukuussa 2020 ja 2021. Kiky-tunnit poistuvat ja korvautuvat muilla järjestelyillä.

Yksityinen terveyspalveluala (TPTES)

Terveyspalvelualan Unioni ja Hyvinvointiala HALI neuvottelivat tänään mm. luottamusmiesten toimintaedellytysten parantamisesta.

Unionin neuvottelutavoitteista tärkeimpiä ovat ostovoimaa parantavat palkankorotukset ja kiky-tuntien poisto. Lisäksi esitetään useampivuotista palkkaohjelmaa, parannuksia perhevapaisiin, selkeyttä matkustussääntöön ja vuosilomamääräyksissä siirtymistä 5 päivää/viikko lomalaskentaan. Henkilöstön edustajien aseman parantaminen on myös keskeinen vaatimus, samoin kuin työhyvinvointia lisäävät muutokset.

Neuvottelut sujuivat rakentavassa hengessä ja ne jatkuvat tällä viikolla.