13/04/2018

Kela edellyttää fysioterapiayrittäjiltä vakuutusta, jota ei ole

Kelan lääkinnällisen, vaativan kuntoutuksen tarjouskilpailuun osallistuvan fysioterapiayrittäjän on otettava asiakkaalle ryhmämuotoinen tapaturmavakuutus, joka on voimassa terapiakäyntien ajan. Tapaturmavakuutuksesta korvataan vahinkoja, joita potilasvakuutus ei kata.

Yrittäjien ongelmana on se, että millään vakuutusyhtiöllä ei ole tarjota valmista vakuutusta vastaamaan kyseiseen vaateeseen. -Miten yrittäjä voi tällaisessa tilanteessa osallistua tarjouskilpailuun realistisella hinnoittelulla, kun kilpailukierros sulkeutuu jo 4. kesäkuuta 2018. Kiire tulee, kun yrittäjän olisi hyvä vertaillakin vakuutuksia eikä valmiita vakuutuksia vielä edes ole, ihmettelee Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

Lisäksi Mäkistä hämmästyttää se, miksi kuntoutusalan yrittäjien pitää vakuuttaa asiakkaat toisin kuin muiden terveydenhuollon toimijoiden. – Asiakkaat ovat eriarvoisessa asemassa riippuen kuntoutuksen maksavasta tahosta. Enkä ymmärrä, miksi tapaturmat, jotka eivät liity terapiaan, pitäisi olla yrittäjän vastuulla.

Poikkeuksellinen vakuutus

Toki vakuutusyhtiöt pyrkivät reagoimaan uuteen tarpeeseen nopeasti. Esimerkiksi Vakuutusyhtiö Turva voi tarjota yrittäjille ryhmätapaturmavakuutuksen, jossa asiakkaat ovat vakuutettuina terapian aikana.

– Tämä Kelan vaatimus tuli meillekin täytenä yllätyksenä, sanoo Turvan liittoasiakkuuspäällikkö Sirkka Jukuri.

Normaalisti asiakkaan omalla vastuulla

Paikkaako tämä uusi tapaturmavakuutus joitain vahinkotapauksia, jotka eivät ”mahdu” fysioterapiayrittäjän pakollisiin oikeusturva- ja vastuuvakuutukseen sekä potilasvahinkovakuutukseen?

– Tämä paikkaa niitä tilanteita, joita lakiin perustuvat vakuutukset eli ammatillinen vastuuvakuutus (korvausvelvollisuus pohjautuu Vahingonkorvauslakiin) ja potilasvakuutus (pohjautuu Potilasvahinkolakiin) eivät kata. Yrittäjän asiakkaidensa turvaksi ottama ryhmätapaturmavakuutus korvaa niitä vahinkotilanteita, joista yrittäjä ei lain mukaan ole vastuussa.

– Normaalisti terapiakäynnillä asiakkaalle sattuva tapaturma, joka ei ole yrittäjän vastuulla (ei siis vastuuvakuutuksen tai potilasvakuutuksen piirissä) on asiakkaan omalla vastuulla. Asiakkaalla voi olla myös oma, asiakkaan itsensä ostama vapaa-ajan tapaturmavakuutus näiden vahinkojen varalle. Yleensä yrittäjiä ei velvoiteta ottamaan asiakkailleen tällaista vakuutusta, kuvailee Sirkka Jukuri uutta tilannetta.