25/02/2022

Kela-korvausten poistaminen uhkaa romuttaa toimivan järjestelmän

Pääministeri Sanna Marinin hallitus aikoo lopettaa fysioterapian Kela-korvaukset. Kevään 2020 kehysriihessä sovitusta leikkauslinjasta pidetään kiinni, vaikka monikanavarahoituksen purkamista selvittänyt parlamentaarinen työryhmä nimenomaan suositteli, että korvausjärjestelmää voidaan uudistaa vasta sen jälkeen, kun hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa. Suomen Fysioterapeutit ry pitää hallituksen päätöstä lyhytnäköisenä, kansanterveydellisesti haitallisena ja fysioterapeuttien kannalta erityisen haitallisena. 

Hoito- ja kuntoutusvelkaa ei paikata ilman yksityistä sektoria

Koronaviruspandemia on aiheuttanut Suomeen mittavan hoito- ja kuntoutusvelan. Julkisen sektorin fysioterapiaresurssi oli riittämätön jo ennen pandemiaa, eikä tulevilla hyvinvointialueilla yksinkertaisesti ole riittävästi fysioterapeutteja kuittaamaan tulevaisuuden kuntoutusvelkaa.  

Vuonna 2023 toimintansa aloittavien hyvinvointialueiden edessä on monia haasteita. Uuden organisaatiomallin rakentaminen, satojen tuhansien työntekijöiden työsuhteen ehtojen harmonisointi, toimintatapojen yhtenäistäminen ja alueen palveluiden uudelleenjärjestäminen vaativat osaavaa johtamista, aikaa ja työrauhaa. Ei ole viisasta lisätä tähän yhtälöön sitä asiakastulvaa, joka yksityiseltä sektorilta tulee virtaamaan hyvinvointialueille. 

Korvausten lakkauttamispäätös on kestämätön 

Ennen pandemiaa Kela-korvattuja fysioterapiakäyntejä toteutui vuodessa lähes 1,2 miljoonaa (Kela 2020) ja asiakkaita oli yli 170 000. Kela-korvauksen rahallista määrää suurempi merkitys järjestelmällä on asiakkaiden ohjaamisessa. Lääkärin laatima lähete on vahva väline fysioterapiaan ohjautumiseksi ja erityisen merkityksellinen se on pienille toimijoille, kuten pk-yrityksille ja ammatinharjoittajille. Hallituksen päätös uhkaa romuttaa hyvin toimivan lähetejärjestelmän.  

Suomen Fysioterapeutit ry pitää Suomen hallituksen päätöstä fysioterapian Kela-korvausten lakkauttamisesta kestämättömänä paitsi kansanterveyden, myös hyvinvointialueiden toiminnan ja fysioterapiayrittäjien elinkeinonharjoittamisen näkökulmasta. Vaadimme hallitusta perumaan suunnitelmansa fysioterapian Kela-korvausten lakkauttamisesta ja noudattamaan parlamentaarisen työryhmän linjausta siitä, että järjestelmän toimintaa uudistetaan vasta kun hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa.