03/12/2018

Kela antoi vastauksensa terapialiittojen vaateeseen

Terapialiitot esittivät lokakuun lopulla Kelalle vaateen tehdä hankintaoikaisu vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnasta. Nyt Kela on antanut liitoille vastineensa. Hankintaoikaisua ei tehdä, mutta lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapian osalta toteutetaan uusi kilpailutus.

Kela toteaa kirjeessään, että sen tavoite on turvata lasten ja nuorten fysioterapian ja toimintaterapian yksilöterapioiden siirtymäkaudella 1/2019-4/2019 asiakkaidensa terapioiden jatkuvuus. Kela lupaa samalla ottaa yhteyttä kaikkiin niihin asiakkaisiin, joiden terapeutti on vaihtumassa. Jos asiakkaan palveluntarjoaja ei ole tullut valituksi uudelle sopimuskaudelle ja palveluntuottajalle on mahdollista jatkaa terapiaa asiakkaan kanssa nykyisen sopimuksen mukaisin ehdoin ja hinnoin, Kela voi tehdä palveluntuottajan kanssa suorahankintasopimuksen asiakkaan kuntoutuspäätöksen loppuun, mutta kuitenkin enintään vuoden 2020 loppuun asti.

Kela on luvannut tiedottaa asiasta lisää vielä lähiaikoina. Kannattaa siis aktiivisesti seurata Kelan sivujen ajankohtaisosiota: https://www.kela.fi/ajankohtaistiedotteet.