18/12/2019

Kelan rekisteröitymismenettelyn kehitystyö etenee

Akavalaiset terapeuttiliitot kävivät 11.12.2019 tapaamassa Kelan kuntoutuksesta vastaavia tahoja tulevan rekisteröintimenettelyn tiimoilta. Suomen Fysioterapeuttien edustajina tilaisuudessa olivat kehittämisasiantuntija Jarmo Mäkelä ja yrittäjätoimikunnan jäsen Reetta Tuomisto. Kuntoutusalan Asiantuntijoita edusti myös järjestön tuore puheenjohtaja, toimintaterapeutti Jasu Forss.

Keskustelun painopiste oli asiakaspalautteen keräämiseen liittyvissä seikoissa. Kela esitteli mm. kuntoutusprosessin asiakaslähtöisyyden seurantaan tarkoitettua Kaari-kyselyä sekä kuntoutuksen hyödyn arvioinnissa käytettävää Akva-mallia. Liitot saivat samalla tilaisuuden esittää Kelan suuntaan omia näkemyksiään asiakaspalautteesta ja kyselyistä. Erityisenä huolen aiheena on tällä hetkellä se, miten ja mihin asiakaspalautteesta saatua tietoa käytetään. Tähän Kelallakaan ei vielä ole jäsentynyttä vastausta ja monia asiaan liittyviä kysymyksiä on edelleen avoimena. Asia etenee kuitenkin vaiheittain ja Kela on jo valmistellut sähköistä alustaa palautteen keräämiseen.

Keskustelua käytiin myös rekisteröitymismenettelyyn mahdollisesti tulevista hintakoreista ja -luokista sekä niiden määrittelykriteereistä. Tilaisuudessa mukana olleiden liittojen yhteneväinen näkemys oli, että työkokemus ja koulutus on se arvoperusta, johon tulisi nojata.

Asian työstö jatkuu keväällä. Liitot ovat jatkossakin aktiivisesti mukana tuomassa toimialojen kentän ääntä osaksi kehitystyötä. Suomen Fysioterapeuttien kehittämisasiantuntija Jarmo Mäkelä uskoo, että Kela siirtyy jo tulevan vuoden aikana konkreettiseen testaamiseen ja pilotointeihin. Asiasta tiedotetaan aktiivisesti sitä mukaan, kun se etenee.

Lisätietoja:

Jarmo Mäkelä p. 0207 199 597, 040 868 1779
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

Tutustu myös tähän:

» Kela kokeilee kuntoutuspalveluissa rekisteröitymismenettelyä

 

Sivun kuva: Reetta Tuomisto (vas.) ja Jarmo Mäkelä (Suomen Fysioterapeutit), Katja Vähäkangas (Psykologiliitto), Jasu Forss (Toimintaterapeuttiliitto), Heta Piirto (Puheterapeuttiliitto) ja Vera Gerkov (Psykologiliitto)