08/04/2024

Kelan uusi korvausmalli tekee tuloaan

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti perjantaina 5.4. sidosryhmilleen kuulemistilaisuuden suunnitelmistaan Kela-korvausmallin uudistamiseksi. Uudistus on palauttamassa yksityisellä sektorilla tuotetun fysioterapian Kela-korvaukset ainakin jossain muodossa.

Uudistus pohjautuu hallitusohjelmakirjaukseen, jolla pyritään keventämään hyvinvointialueiden taakkaa ja purkamaan perusterveydenhuollon hoitojonoja uuden Kela-korvausmallin avulla. Samalla sen tarkoituksena on parantaa perusterveydenhuollon saatavuutta.

Uudessa korvausmallissa painotetaan varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisyä sekä eri ammattiryhmien tarkoituksenmukaista työnjakoa. Fysioterapian osalta esityksessä on tässä vaiheessa mainittu fysioterapeuttien ilman lääkärin lähetettä toteuttama suoravastaanotto, jota esitetään korvattavaksi enintään kaksi kertaa vuodessa.

Esitelty uusi korvausmalli on fysioterapian osalta vielä varsin epäselvä, mutta tavoite on joka tapauksessa saada yksityiselle fysioterapiakäynnille jonkinlainen korvaus, kertoo STM:n kuulemistilaisuuteen osallistunut Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Jarmo Mäkelä.

– Vain kahteen vuosittain korvattavaan käyntikertaan emme tietenkään ole tyytyväisiä, Mäkelä sanoo ja painottaa, että liitto tulee lausuntokierroksella jälleen nostamaan esiin jo aiemmin julkaisemaansa ehdotusta fysioterapian korvausmalliksi.


Lue lisää: https://www.suomenfysioterapeutit.fi/ajankohtaista/fysioterapian-kela-korvaukset-tulee-palauttaa/


Tässä vaiheessa uudistuksen on esitetty olevan määräaikainen ja kohdentuvan vuosille 2025–2027. Se perustuu kertaluonteiseen rahoitukseen. Nyt tehtävät uudistukset voivat kuitenkin toimia pohjana myöhemmälle jatkokehitykselle. Seuraavaksi hallituksen esitysluonnos on lähdössä lausuntokierrokselle. Laki on tarkoitus saada voimaan 1.1.2025 lukien.

Mielenkiintoista nähdä, minkälaista mallia pääsemme toukokuussa lausumaan, Mäkelä pohtii.

Kelan uusi korvausmalli tekee tuloaan

Jarmo Mäkelä

Erityisasiantuntija
(yrittäjät, työterveyshuolto)

p. 0207 199 597
p. 040 868 1779
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti