12/03/2018

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden tarjouskilpailu

Kela on julkaissut 10.3.2018 vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden tarjouskilpailua koskevat tiedot. Suomen Fysioterapeutit on tyrmistyneenä lukenut tulevan kilpailutuksen sisältöjä. Tarjousten vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 80 % ja laadun 20 %.

Kela pidättäytyy valitsemasta tarjoajaa, jos tarjous on liian kallis. Aiemmin hinta-/laatusuhde on ollut 50/50. Sekään ei ole ollut optimaalinen. Nykyinen esitys on kuitenkin pohjanoteeraus.

Sote- ja maakuntauudistuksessa eletään ratkaisevia hetkiä. Kelan asiantuntemusta on pidetty arvossaan, ja sen luomiin standardeihin on uudistuksessakin viitattu. Standardit ovat kannustaneet fysioterapeutteja panostamaan kuntoutuksen laatuun. Jos maakunnat ottavat mallia uudesta vertailuperusteesta, jossa painotetaan vain hintaa, heitämme hukkaan valtavan määrän terapiaosaamista.

Priorisoidaan ennemmin kuin lasketaan kuntoutuksen tasoa

Kelan kuntoutusmääriä on vähennetty säästöpaineiden takia. Käytännössä se on tarkoittanut, että tavoitteisiin on pitänyt päästä aiempaa nopeammin. Nyt lisäksi tingitään fysioterapeuteille maksettavasta korvauksesta.

Fysioterapeuttiyrittäjien saamista Kela korvauksista 2/3 menee yrittäjän kiinteisiin kuluihin. Tuleva kilpailutus pakottaa yrittäjiä vähentämään laadusta, eli mm. terapeutin koulutuksesta, välineistöstä ja tiloista. Mitä asiakkaalle tämän jälkeen jää?

Fysioterapian vaikuttavuudesta on saatu viime vuosina loistavia tuloksia. Kuntoutuskomitean kuntoutusuudistuksen raportissa fysioterapeuttien asiantuntijuus on nostettu esille terveydenhuollon eri sektoreilla. Fysioterapian vaikuttavuus on saavutettu, kun on panostettu laatuun.

Jos yhteiskunta haluaa linjata nykyisiä kuntoutuksen korvattavuuksia toisin, tarvitaan priorisointia eikä kaiken kuntoutuksen tason laskemista. Nykyinen linjaus alentaa hetkellisesti kustannuksia, vähentää osaavien terapeuttien määrää ja pitkässä juoksussa heikentää koko kuntoutuksen vaikuttavuutta. Tätä Suomen Fysioterapeutit ei voi hyväksyä.

Kilpailutus on jo käynnissä

Ensimmäiset vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden tarjouskilpailut ovat alkaneet. Mm. itäisen vakuutuspiirin alueelta on julkaistu jo yksilö- ja allasterapian tarjouspyynnöt kokonaisuudessaan Hanki-palvelussa.

Tarjouspyyntöjen julkaisemisen jälkeen kaikkien hankittavien terapiapalvelujen tarjousmateriaali löytyy kokonaisuudessaan Hanki-palvelusta (www.hanki-palvelu.fi). Kirjaudu hankintapalveluun ja tutustu materiaaleihin. Kriteeristö on oletettavasti samanlainen kaikissa vakuutuspiireissä.

Kaikki yksilöterapioita koskevat tarjouskilpailut aukeavat Kelan mukaan lähipäivinä. Tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA-ilmoituskanavalla (www.hankintailmoitukset.fi).

» Lisätietoja ja tallenteita Kelan kilpailutuksista

Suomen Fysioterapeutit ry:n kehittämisasiantuntija Jarmo Mäkelä auttaa tarvittaessa p. 0207 199 597, 040 868 1779 tai sähköpostitse jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi.