24/11/2022

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden uudet palveluntuottajat on valittu

Kela on valinnut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden palveluntuottajat uudelle sopimuskaudelle, joka alkaa 1.1.2023. Kela arvioi kilpailutuksessa tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta. Tarjouksen hinnan painoarvo oli 50 % ja laadun 50 %. Laadun arvioinnissa painotettiin terapeuttien pitkiä lisä- ja täydennyskoulutuksia sekä työkokemusta.

Suomen Fysioterapeuttien kehittämisasiantuntija Jarmo Mäkelä toivoo, että valmistelussa olevaan rekisteröintimenettelyyn päästäisiin mahdollisimman pian ja tämän kaltaiset kilpailutukset jäisivät jo historiaan.

Hankintalaki ei vain sovellu tämäntyyppiseen hankintaan, Mäkelä kritisoi.

–Etenkään silloin, jos sitä tulkitaan kovin tiukasti ja byrokraattisesti.

Valtaosa terapioista jatkuu ennallaan

Kela kilpailutti vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen suomenkieliset yksilöterapiapalvelut jokaisessa Kelan viidestä vakuutuspiiristä (yhteensä 55 tarjouskilpailua). Ruotsinkielisten palvelut kilpailutettiin eteläisessä, läntisessä sekä pohjoisessa vakuutuspiirissä (yhteensä 33 tarjouskilpailua).

Tarjouskilpailut koskivat seuraavia terapiamuotoja: allasterapia, fysioterapia, fysioterapeutin toteuttama ratsastusterapia, kuvataidepsykoterapia, musiikkiterapia, neuropsykologinen kuntoutus, perheterapia, puheterapia, psykoterapia, toimintaterapia ja toimintaterapeutin toteuttama ratsastusterapia.

Tarjouskilpailun perusteella Kela valitsi terapioiden toteuttajiksi yhteensä noin 3 500 palveluntuottajaa. Käytännössä yksittäisiä terapeutteja on noin 12 000. Palveluntuottajien määrään vaikutti asiakkaiden tämänhetkisen lukumäärän lisäksi se, kuinka paljon asiakasmäärän arvellaan kasvavan sopimuskauden aikana.

Uusien Kelan kanssa sopimuksen tehneiden palveluntuottajien tiedot näkyvät Kelan palveluntuottajahaussa.

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden uudet palveluntuottajat on valittu

Jarmo Mäkelä

Erityisasiantuntija
(yrittäjät, työterveyshuolto)

p. 0207 199 597
p. 040 868 1779
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti