11/04/2023

Keuhkofysioterapeuttiverkosto tukee keuhkosairauksien kuntoutusta

Äskettäin perustetun Keuhkofysioterapeuttiverkoston tarkoituksena on tukea keuhkosairauksien kuntoutuksen sekä hengitysfysioterapian parissa toimivien fysioterapeuttien työskentelyä verkostoitumisen, konsultaation ja yhteistyön kautta.

Alunperin TAYS:n ja HUS:n fysioterapeuttien yhteistyöstä syntyneeseen verkostoon on nyt liittynyt edustajia myös muista yliopistosairaaloista (OYS, KYS, TYKS) ja lisäksi fysioterapeutteja mm. Sydänsairaalasta, keskussairaaloista, terveyskeskuksista, järjestöistä ja yhdistyksistä (mm. Filha, Hengitysliitto, Allergia, iho ja astmaliitto) sekä oppilaitoksista.

Verkoston tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää keuhkosairauksien kuntoutusta Suomessa ja pidemmällä aikavälillä olla myös kehittämässä näihin liittyvää koulutusta. Keuhkosairauksien kuntoutuksen lisäksi verkostoon kuuluvat läheisesti myös sydänsairaudet ja niiden kuntoutus sekä sellaiset erikoisalat, joihin liittyy hengityselimistön ongelmia (esim. neurologinen kuntoutus). Verkosto toivottaa myös näiden alueiden edustajat ja teemoista kiinnostuneet fysioterapeutit mukaan toimintaansa.

Keuhkofysioterapeuttiverkosto toimii yhteisellä Teams-kanavalla. Se tarjoaa mahdollisuuden matalan kynnyksen konsultaatioon sekä yhteistyöhön eri puolella Suomea työskentelevien fysioterapeuttien kesken. Toimintaan kuuluvat yhteiset Teams-tapaamiset noin 2-3 kuukauden välein. Näissä käsitellään keuhkosairauksien kuntoutukseen ja hengitysfysioterapiaan liittyviä teemoja.

Keuhkofysioterapeuttiverkostoon kuuluu tällä hetkellä yli 60 jäsentä ja se haluaa laajentua edelleen. Verkosto pyrkii tekemään yhteistyötä Suomen Fysioterapeuttien sekä liiton jäsen- ja erikoisalayhdistysten, kuntoutusalan toimijoiden, oppilaitosten ja moniammatillisesti eri terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Mikäli olet kiinnostunut verkostosta, lisätietoja antavat:

Herkko Ryynänen, herkko.ryynanen@filha.fi
Janne Kivioja, janne.kivioja@pirha.fi