01/02/2023

Kipufysioterapian koulutuskokonaisuus (15 op) jälleen maaliskuusta alkaen

Vuosi sitten kokonaan päivittynyt kipufysioterapian 15 opintopisteen kokonaisuus starttaa jälleen 10.3.2023 alkaen. Monimuotokoulutuksena järjestettävä, vuoden kestävä kokonaisuus koostuu viidestä moduulista, joista osa suoritetaan lähi- ja osa etäopetuksena.

Ymmärrys kivusta on kasvanut viime vuosina. Aiheesta tiedetään yhä enemmän. Silti moni ammattilainen kokee riittämättömyyden tunnetta kohdatessaan asiakkaita, joilla on pitkittynyttä kipua. Kipufysioterapian koulutuskokonaisuudessa lähdetään syventämään ymmärrystä siitä, mitä kipu on ja miten sitä voidaan kuntouttaa fysioterapian keinoin.

Koulutus antaa fysioterapeuteille laaja-alaisen kuvan kivusta ja sen eri muodoista sekä kliinistä osaamista käytännön työhön ja kivun kuntoutukseen. Koulutus painottuu erityisesti pitkittyneeseen kipuun.

  • Vahvistaa ja syventää kivun kuntoutuksen laaja-alaista osaamista.
  • Kehittää kivusta puhumisen ja selittämisen taitoa.
  • Vahvistaa ymmärrystä kivun kokemuksellisuudesta.
  • Kehittää kohtaamis- ja vuorovaikutustaitoja. 
  • Antaa eväitä oman työn kehittämiseen. 

Ohjatun opiskelun lisäksi koulutuksessa hyödynnetään itseopiskelumateriaaleja sekä omaan työhön kytkeytyviä tehtäviä ja vertaismentorointia.

Kouluttajina mm. Riikka Holopainen, Hannu Luomajoki, Petteri Koho ja Niklas Särkilahti.

» Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täältä!

Kipufysioterapian koulutuskokonaisuus (15 op) jälleen maaliskuusta alkaen

Emmi Aalkivi

Erityisasiantuntija
(yksityinen sektori, kirjaaminen)

p. 045 7884 3359
emmi.aalkivi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti