08/02/2022

Kunnan ja valtion neuvottelut jatkuivat – kuntapöydässä esillä alustavat palkkatavoitteet

Työehtosopimusneuvottelut jatkuivat maanantaina 7. helmikuuta sekä kunta- että valtiosektorilla. Valtion neuvotteluissa osapuolet jatkoivat palkansaajapuolen tavoitteiden läpikäyntiä. Varsinaista etenemistä ei tapahtunut ja tulevan sopimuksen tekstimuutosten haarukointi jatkuu edelleen. Kunta-alan neuvottelupöydässä käsiteltiin muun muassa sopimuskauden pituutta sekä palkankorotuksia ja niistä erillisiä palkkaohjelmatavoitteita.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO pitää ensiarvoisen tärkeänä, että kunta-alalla kaikkien ostovoima paranee sopimuskaudella. Tämän takia järjestö tavoittelee inflaation selättäviä prosentuaalisia yleiskorotuksia.

Palkkaohjelmat korjaamaan valuvikoja

JUKO korostaa, että palkankorotusten lisäksi kunta-ala tarvitsee ehdottomasti monivuotiset palkkaohjelmat, jotka korjaavat tehtävän vaativuuteen ja sen edellyttämään koulutukseen nähden alipalkattujen asiantuntijoiden ja esihenkilöiden palkkausta.
Alipalkkausta aiheuttavia palkkausjärjestelmän valuvikoja on kaikissa kuntatehtävissä – hallinnosta kulttuuriin ja koulutuksesta varhaiskasvatukseen, soteen sekä tekniikkaan. JUKOn mukaan palkkaohjelmat ovatkin välttämättömiä työelämän tasa-arvoistamisen ja osaavan työvoiman saatavuuden takia.

JUKOn mielestä palkkaohjelmien mitoitus täytyy olla kaikissa kuntasopimuksissa samansuuruinen, mutta niiden kohdennuksesta neuvoteltaisiin sopimusaloittain.

Palkkaohjelmat sitoisivat myös tulevia hyvinvointialueita, mutta ne pitää toteuttaa erillään hyvinvointialueiden palkkojen yhdenmukaistamisesta eli palkkaharmonisoinnista. JUKO tähdentää, että lakisääteinen, samapalkkaisuuteen pohjautuva velvoite ei ole sopimusneuvottelujen kaupankäynnin kohde.

Oikeudenmukainen palkkaus on myös Suomen Fysioterapeuttien päätavoite, kuten liiton puheenjohtaja Tiina Mäkinen toteaa kirjoituksessaan:

Fysioterapeuttien palkkauksesta on vuosien ajan sovittu virheellisesti työehtosopimuksessa hoitotyön palkkausliitteessä. Tähän pohjaava tehtävien vaativuuden arviointi ei tunnista työn erityispiirteitä. Päivätyöläisinä fysioterapeuttien ansioita eivät nosta myöskään vuorolisät.

Sopimuskauden tuettava hyvinvointialueille siirtymistä

Nyt neuvoteltavat työ- ja virkaehtosopimukset velvoittavat 1. tammikuuta 2023 aloittavia hyvinvointialueita ja turvaavat niille siirtyviä palkansaajia, mikäli muuta ei sovita pääsopijajärjestöjen ja KT:n kesken. JUKO korostaa, että valtakunnallisen ja paikallistason neuvottelu- ja sopimismenettelyn uudistaminen on tärkeää tehdä huolella.

JUKO toteaa, että yli 170 000 palkansaajan siirtyminen hyvinvointialueiden palvelukseen on otettava huomioon myös nyt neuvoteltavan sopimuskauden pituudessa. JUKOn mukaan pituus on sovittava niin, että kaikki resurssit – myös neuvottelukoneisto – saadaan tukemaan palkansaajia ja turvaamaan siirtymän onnistuminen.

Kunta-alan neuvottelut jatkuvat 17.2.2022 ja valtiosektorin neuvottelut 14.2.2022.